DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 66     <-- 66 -->        PDF

c) Funkcionalni rashodi


1.
Štampanje Šumarskog lista 2,030.000.—
2.
Autorski honorari 1,000.000,—
3.
Poštarina za otpremu Šum. lista 100.000.—
4.
Publikacije 5,000.000.—
5.
Troškovi plenuma i skupštine 300.000,—
6.
Doprinosi Savezu ITŠIDJ 300.000,—
7.
Ostali troškovi —
Ukupni funkcionalni rashodi 8,730.000.—
Ukupni materijalni rashodi: 12.380.000.—
Sveukupni rashodi: 1 4,803.000.—
Višak prihoda nad rashodima: —
II
Pri ;gled prihoda i rashoda


1.
Uprava SŠDH
2.
Šumarski list
3.
Knjige i tiskaniceUkupno:
III Pregled
raspodjele viška


1.
Neraspoređena sredstva
2.
Fond obrtnih sredstava
3.
Fond za nagrade
4.
Fond za investicije
po djelatno stima
Prihodi Rashodi


din. din.
4,534.319 2.415.981
3,911.794 3,060.250
7,457.576 5,613.752


15,903.680 11,089.983


prihoda
kao priho đ 1963. god.


Ukupne i:


IV Bilanca sa stanjem na 31. XII 1962. godine


x
1. Građevinski objekti
2. Poslovni inventar
3. Biblioteka
4. Saldo žiro računa
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Blagajna u gotovu
Potraživanja od kupaca
Potraživanja od SITŠIDJ
Plaćeni troškovi za 1963. godinu
Dugovanja dobavljača
Pvrez od autorskih honorara
-.
11. Sitni inventar u upotrebi
12.
13.
ZaliheZalihe
knjiga
tiskanica
14. Fond osnovnih sredstava
15.
16.
Fond sitnog inventara
Fond obrtnih sredstava
17.
18.
Fond za investicije
Sitarmbeai fond zgrade
19.
20.
21.
Fond za nagradu
Kupci potraživanja
SITŠIDJ potraživanja
22. Dobavljači potraživanja


Aktiva
din.


33,948.527
4,495.370
1,405.127
8,628.558


3.774


1.421.910


6.820


2.300
6-000
11.250


167.334


871.065
5,167.027
23. Dotacija Sekretarijata za šumarstvo NHH
24. SITŠIDJ za prodane knjige
25. DIP Novoselec, za prodane knjige
26. Pasivna vremenska razgraničenja
27.
Višak prihoda u 1962. godini
UKUPNO: 56.135.062
1,703.750,—
676.325.—
235.963.—


3,461.663,—
352.824.—
220.000.—
145.555.—


6,796.080.—
8,643.706.—
11,089.983.—
4,813.697.—


Višak .prihoda
din.
2,118.338


851.544
1,843.815
4,813.697


2.731.000
din
738.827 din
900.000 din
443.870 din
4,813.697 din
Pasiva
din.


39.849.024


167.334
9000.000
443.870
1,007.430
903.278


19.490


1.000


393.356
1,500.000
64.800


5.280


49.200
2,731.000
56,135.062