DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 69     <-- 69 -->        PDF

uzeti stavove, koje bi predstavnici našeg
Saveza zastupali na plenumu.


Kako oček.vani materijali nisu primljeni
zaključeno je, da se od Saveza
ITSED Jugoslavije hitno zatraži izvještaj
i materijale, a specijalno principijelna pitanja
u vezi savjetovanja O´ naučnom radu,
koja su predviđena u dnevnom redu


V. plenuma i da se održi iduća sjednica
upravnog odbora 7. juna o. g. specijalno
radi zauzimanja stavova o pitanjima koja
SU na dnevnom redu plenuma. Nadalje je
zaključeno da se na dnevni red V. plenuma
predloži kao posebna tačka pitanje
organizacije odnosno reorganizacije šumarsko-
društvenih organizacija u vezi već
formiranih novih društveno-poltičkih zajednica-
komuna, kotara. Osim toga zaključeno
je da se na V. plenumu predloži
kao zadatak republičkih saveza, da budu
inicijatori osnivanja društva »Goran«.
Ad 3.
Tajnik izvještava, da akcija našeg Sa
veza od kotarskih šumarskih društava dobije
sugestije i prijedloge o tješnjoj i
aktivnoj suradnji nije uspjela. Činjenica
je da je aktivnost kotarskih šumarskih


društava oslabila, a neki od uzroka jesu
slijedeći:
— osnivanje novih društ veno-političkih


zajednica-komuna, kotara — traži i
organizacione primjene u stručno-društvenim
organizacijama. Do ovih primjena
još uvijek nije došlo, jer pitanje
reorganizacije nije do kraja iskristalizirano.materijalna baza — društvene prostorije,
financijska sredstva — nije odnosno
nije rješena na način koji pruža mogućnost
za aktivan rad,

pri izboru funkcionera ne vodi se dovoljno
računa da to budu članovi koji
nisu preopterećeni bilo na svojim radnim
mjestima bilo na drugim društvenim
i društveno-politiokim organizacijama.
Nakon iscrpne diskusije zaključeno je:da je jedan od najvažnijih uzroka organizaciono
pitanje. Zbog toga se formira
komisija koja treba za iduću sjednicu
da pripremi prijedlog reorganizacije
DIT-ova i stručnih društava odnosno
podružnica u čiji su sastav određeni:
B. Mačešć, R. Mott, Z. Potočić i V.
Zjvković,

da se na V. Plenumu SITSlD Jugoslavije
pokrene pitanje reorganizacije
stručnih društava i podružnica,

da se na IV plenumu našeg Saveza stavi
u dnevni red kako organizaciono tako
i pitanje saradnje i aktivnosti,
— da
naš Savez pogodnim načinom bude
inicijator veće aktivnosti u šumarskim
društvima i podružnicama.
Ad 4.
Tajnik izvještava da je glavni obrađivač
teme za savjetovanje uz IV plenum dr. Ivo
Dekanić odbio da se primi tog zaduženja
zbcg velike prezauzetosti u vremenu do
održavanja plenuma. Stoga tajnik predlaže


da se IV pienurn održi ili u drugoj polovini
juna ili da se odgodi do polovine jeseni.
Nakon razmatranja pitanja održavanja


IV. plenuma i savjetovanja o temi, »Njega
prebornih šuma četinjara« zaključeno je:

da se IV. plenum održi 27 juna u Zagrebu
bez savjetovanja, ali da se organizira
posjeta Zvodu za četinjače u Jastrebarskom,
— da
se zamoli Zavod za četinjače u Jastrebarskom
da omogući članovima plenuma
posjetu Zavoda i da Zavod organizira
kako upoznavanje s njegovim
objektim.i tako i sa njegovim dosađanjim
i budućim radovima.

da se pred održavanje IV. plenuma
održi sjedninea upravnog odbora radi
konačnih stavova i prijedloga o pitanjima
dnevnog reda, i

da se za IV. plenum određuje slijedeći
dnevni red:
1. Izvještaj o radu Saveza
2. Izvještaj nadzornog odbora,
3. Odobrenje izvještaja o radu Saveza,
4.
Odobrenje završnog računa za 1962.
god.
5.
Organizaciona pianja i pianje saradnje
saveza sa šumarskim drušvima
odnosno podružnicama,
6. Branje
vršioca dužnosti predsjednika
Saveza,
7. Razno.
Uz cvaj IV plenum treba organizirati
posjetu Zavodu za četinjače u Jastrebarskom
radi upoznavanja sa njegovim radom
i objektima.


Ad
5.
Blagajnik izvještava o situaciji u vezi
preuz manja u posjed prostorija, što su u
vlasništvu Saveza kako slijedi:
U međuvremenu od prošle sjednice nastupili
su novi momenti ikoji su imali utjecaja
na pitanje korišćenja prostorija što
su u vlasn´štvu Saveza. Poslijednji prijedlog
ovo pitanje rješava na slijedeći način:


— u II. katu smjestio bi se Šumarski institut
s tim, da bi naš Savez uz dvoranu