DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 70     <-- 70 -->        PDF

dobio sanitarni čvor i još jednu prostoriju,


— u I. kat smjestio bi se Institut za drvo.
— sadašnje prostorije Instituta za šumarska
istraživanja bile bi ustupljene Rekröktoratu
za njegove potrebe.
— sadašnje prostorije Instituta za drvo
bile bi ustupljene uvozno-izvoznom poduzeću
»Astra«, koje bi kao kompenzaciju
ustupilo prostorije jednog svog odjeljenja
u I i II katu na Mažuranića trgu broj 6.
U ove prostorije jedne etaže smjestilo bi
se Poslovno udruženje drvne industrije,
a u prostorije druge etaže Poslovno udruženje
šumsko-privrednih organizacija Hrvatske.
— naš Savez bi iseljenjem Poslovng udruženja
dobio u posjed sve prostorije prizemlja,
što su u vlasništvu Saveza.
— Šumarski fakultet bi dobio potrebna
sredstva za izgradnju prostorija u podkrovlju
zgrade u kojoj se nalazi.
Nakon iscrpne diskusije ikonstatovano
je da bi navedeni prijedlog bio povoljan
za Savez, jer bi dobio dio svojih prostorija
koje su mu dovoljne za danas i bližu
budućnost, da se na ovaj način rješavaju
problemi svih šest navednih organizacija
i institucija, da se u zgradu smještaju isključivo
organizacije iz oblasti šumarstva
i drvne industrije i da u današnjoj situaciji
Savez ne može inzistirati na dobivanje
u posjed svojih prostorija, što su vlasništvo
Saveza obzirom na nerješena pitanja
odgovarajućeg smještaja navedenih
obaju Instituta, obaju Poslovnih udruženja,
Sveučilišta i Šumarskog fakulteta.


Jednoglasno je zaključeno, da je prednji
prijedlog za Savez povoljan s tim da
se sa Institutom za drvo i sa Institutom
za šumarska istraživanja sastavi ugovor
po kojem irn se prostorije u vlasništvu
Saveza ustupaju privremeno i da ovi Institutu
u dogledno vrijeme nađu rješenje,
da bi mogli predati Savezu prostorije što
su u njegovom vlasništvu.


Tajnik izvještava da je I Savezno smucaj
sko takmičenje održano 28. II i 1. III


o. g. na Bledu, da je tom prilikom zaključeno
da se i u 1964. g. održi ta´ktmičeinje u
SRB i H na Jahorini a u 1965. g. u SRH u
Delnicama. Obzirom na predstojeće zadatke
na propagandi smučanja i na organizaciji
budućih takmičenja izvršni odbor
SITŠIDJ formirao je za ovu svrhu komisiju
i preporučio da repub. savezi također
formiraju svoju komisiju ili radnu grupu.
Tajnik predlaže da se formira komisija
u slijedećem sastavu: Inž. Vilim Zivković,
kao predsjednik, inž. ´Zvonimir Špoljarić i


inž. Ivan Tomić kao članovi komisije.


´ednoglasno je zaključeno da se formi


ra komisijri za smučanje u sastavu kojeg je


predložio tajnik.


Zaključeno i potpisano


Tajnik: Predsjednik.


(Inž. Rafael Mott) (Inž. Bogomil Cop)


14. sjednica Upravnog odbora Saveza šumarskih
društava Hrvatske održana je
7.
lipnja 1963. godine uz slijedeći
Dnevni red:


1.
Razmatranje materijala za IV plenarnu
sjednicu Izvršnog odbora SITŠED
Jugoslavije,
2. Organizacijska pitanja, i
3. Razno
Ađ 1.
Tajnik izvještava da su od SITŠIDJ
prije dva dana primljeni samo »Izvještaj


o radu Sekretarijata SITŠIDJ između III
i IV plenuma« i Položaj i raspored stručnjaka
u našoj šumarskoj privredi« kao
referat SI´TŠID Bosne i.Hercegovine, dok
će materijal u vezi savjetovanja o naučnoistraživačkom
radu učesnici IV plenarne
sjednice dobiti pred početak sjednice u
Nikšiću.
Pošto je tajnik ukratko dao obavještenja
o glavnijim pitanjima iz izvještaja o
radu Sekretarijata SITŠIDJ, zauzeti su
slijedeći stavovi:


— Za savjetovanje o naučnoistraživačkom
radu treba materijale poslati svim republičkim
stručnim savezima na vrijeme,
kako bi se mogli proučiti.
— I ako savjetovanje o problmima bukovine
nije održano početkom ove godine,
kako je bilo zaključeno na plenarnoj sjednici
u Donjem Vakufu, ovo je savjetovanje
nužno i aktuelno, pa treba inzistirati
da se ono što prije održi.
— Osnivanje zajednice organizacija koje
se bave naučnoistraživačkim radom u oblasti
šumarstva i drvne industrije treba
odgoditi, dok se ne održi savjetovanje o
naučnoistraživačkom radu, na kojem će se
sigurno raspravljati i o osnivanju te zajednice.
— Rezolucija IV kongresa ITŠIDJ zauzela
je stanovište da se prouči objedinjavanje
šumarstva i drvne industrije u saveznim
i republičkim organima uprave. Naš Savez
smatra da bi to objedinjavanje bilo korisno
za obje privredne grane.