DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— SITŠIĐJ trebalo bi da dade inicijativu
za modernizaciju nastavnog programa i
uopće školstva u oblasti šumarstva i drvne
industrije.
— SITŠIDJ trebalo bi da nađe rješenje
koje će omogućiti aktivan i plodan rad
stalnih komisija.
— Izvještaj ing. Žumera sa savjetovanja
u Poljskoj o korišćenju tanke oblo vine u
industrijske svrhe treba poslati svim republičk´m
stručnim savezima.
Pošto je tajnik izložio glavne probleme
iz referata »Položaj i raspored stručnjaka
u našoj šumskoj privredi«, konstatovano
je slijedeće:


— Pojave nepravilnog rasporeda stručnjaka
na položaje i radna mjesta u poduzećima
šumske privrede i drv. industrije u SR
BiH dolaze do izražaja više manje i u drugim
republikama.
— Kadrovska politika u objema granama
treba da bude usmjerena na unapređenje
proizvodnje onemogućujući utjecaje koji
ne vode o tome računa i ne poštuju prava
radničkog samoupravljanja.
Ađ 2.
Pošto je tajnik pročitao prijedlog komisije
o pitanju reorganizacije šumarskih
društava i podružnica, nakon, iscrpne diskusije
zaključeno je da se o ovom pitanju
predlože predstojećem plenumu slijedći
stavovi:


— na području općine inženjeri i tehničari
svih struka djeluju u općinskomiDIT-u,
a pojedine struke razvijaju svoju aktivnost
u stručnim sekcijama.
— na području kotara djeluje kotarski
DIT sa koordinacionim funkcijama.
— republički SIT i republički savezi po
strukama zadržavaju dosadašnju ulogu
koordinacije.
— u cilju uspješnog djelovanja inženjera
i tehničara šumarstva i drv. industrije na
unapređenju svojih struka najveći društveni
doprinos može dati šumarsko druš


/cvo čije se područje djelovanja podudara
,sa šumsko-privrednim područjem kao ekonomskom,
nedjeljivom jedinicom u šumskoj
privredi.


Ađ 3.
Tajnik izvještava da je Pododbor za
zaštitu prirode i Uprava Hvatskog prirodoslovnog
društva, Zagreb, predložila pokretanje
zajedničke inicijative i akcije oko
organizacije pokreta, sličnog kao što je pokret
»Goran« u SR Srbiji, koji je postigao
vidne uspjehe na pošumljavanju i ozelenjivanju.


Zaključeno je, da se svesrdno prhvaća
predložena inicijativa za osnivanje u SRH
pokreta »Goran« kao nasušna potreba našeg
turizma, poljoprivrede, šuimarstva, socijalističke
prosvjete i kulture.


Tajnik izvještava da je Narodni odbor
građa Zagreba donio odluku o proglašenju
šuma na Medvednici izletištem kao i
rješenju o osnivanju komisije za rekreaciju.


Na prijedlog blagajnika zaključeno je
da se službenicima Saveza ŠDH-e u stalnom
radnom odnosu povise osobni dohodci
počam od 1, siječnja 1963. god. u smislu
povišenja koje je primijenjeno na javne
službenike.


U vezi štampanja djela ing. Josipa Šafar
»Biološki i ekonomski, uvjeti uzgoja
šuma« blagajnik izlaže predračun troškova
za tiražu od 1000 i 1500 primjeraka i predlaže,
da se na osnovu recenzija o tom dijelu
i osigurane dotacije donese odluka


o
štampanju.
Jednoglasno je zaključeno da se navedeno
djelo Šafara štampa u nakladi Saveza
ŠDH-e sa tiražom od 1000 primjeraka,
da se u tu svrhu obave potrebna
ugovaranja te sve ostale radnje, kako bi
publikacija
djela što »rije uslijedila.
Inž. Rafael Mott


GODIŠNJA SKUPŠTINA ŠUMARSKOG
DRUŠTVA GOSPIĆ


Šumarsko društvo Gospić održalo je


6. IV 1963. god. redovnu godišnju skupštinu.
Skupštinu je otvorio predsjednik
Šumarskog društva Pavlak inž. Marko.
Izvještaj o radu društva podnio ie tajnik
Mile Culjat. U izvještaju je navedeno slijedeće
:
U razdoblju između dvije redovne skupštine
t. j . od prošlogodišnje skupštine ovog
društva koja je održana 11. III. 1962. god.
pa do danas prošlo je punih 12 mjeseci i


26.
dana.
U napred navedenom vremenu plenum
je održao 2 svoje sjednice sa 5 tačaka
dnevnog reda na kojima je pretresao
razna privredna pitanja i probleme u šumarstvu
i drvnoj industriji, zatim je na
prijedlog Upravnog odbora donio plan
rada i proračun prihoda za 1962. godinu
kao i pitanje održavanja izvanredne skupštine
te mjesta i načina održavanja.
Zaključeno je da se održi izvanredna
skupština ovog društva na dan 24. IV 1962.
godine u Vrhovinama sa dnevnim redom