DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 73     <-- 73 -->        PDF

5.
Organizirati seminare za zvanja kvalificiranih
radnika u šumarstvu i drvnoj
industirji;
6.
Razvijati društvenu disciplinu te se
boriti protiv eventualnih negativnih
pojava u redovima članstva;
7.
Pokloniti veću pažnju mladim kadrovima;
8.
Popularizirati šumarstvo i drvnu industriju;
9.
Organizirati što više zajedničkih seminara
o prikrajanju oblo vine i prorezu
na pilanama, te drugoj preradi;
10.
Angažirati što veći broj pretplatnika za
list »IT« novine;
11.
Organizirati više stručnih predavanja.
Stručna štampa: ovo društvo u toku
prošle godine bilo je predplaćeno na slijedeću
štampu i to: »Šumarstvo«. »Bilten«,
»Šumarski list«, »Drvna industrija«.


Uspjeh će biti potpun u koliko se novi
Upravni odbor bude disciplinirano pridržavao
navedenih smjernica.


BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ


Dana 23. IV 1962. primio sam blagajnu
šum. društva u Gospiću od tehničara Brkljačić
Josipa i to sa slijedećim stanjem


Primitak:


1) Na štednoj knjižici br. 413-11-656-95
2) Saldo blagajna S
3) Primljena članarina u 1962. godini
4) Primljena članarina u 1963. godini


din. 106.324.2.259.
11.180.6.960,-


Ukpno : 126.741.-


Izdatak:


1) Za članske iskaznice
2) Taksa na priznanicu
3) Putni račun inž. Posavca
4) Savezu inž. i teh. šum. i drv. industrije
za kongresne materijale
5) Taksa za izmjenu naslovu rač. knjiž.
6) Taksa na priznanicu


din. 6.400.15.
5.800.7.000.„
200.15.UKUPAN IZDATAK 19.430.-


Saldo blagajne na dan 3. IV 1963. godine
Na računskoj knjižici br. 413-11-656-94
din. 20 169.86.522.UKUPNA AKTIVA 106.691.U
Gospiću, dana 3. IV 1963. godine
Stipe Grospić


Iz izvještaja blagajnika Gjspić vidi se
da su primici Društva iznosili 126.741 din.,
a izdaci 19.430 din i da ativa na dan 3. IV
1963. god. iznosi 108.691 din. Nadzorni odbor
je pronašao da je blagajničko poslovanje
šuma Šumskog gospodarstva O uresarrio
23 člana platila članarinu i da nisu
uplaćene obećane dotacije ni od Šumskog
gospodarstva Gospić ni od Drv. ind. poduzeća,
uslijed čega predračun Društva nije
bio ostvaren.


Na skupštini su podnesena dva referata:
inž. Ivo Kostenac, šef odjela za uređivanje
šuma Šumskog gospodarstva o uređivanju
šuma na području Like u kome
se osvrnuo na dosadašnji rad odjela Šumskog
gospodarstva i istakao potrebu daljnjeg
rada na uređivanju šuma Gospodarstva;´
Inž. Marko Pa vlak o preradi drveta
na pilanama potočarama u Lici, koji Šumarski
list na drugom mjestu u cjelini
objavljuje.


U diskusiji o izvještajima i referatima
učestvovali su: Miloš Obradović, Jure Kosović,
Stevo Orlović, Nikola Maričić, Marko
Pavlak, Ivo Kostenac, Vilim Živković
i Zlatko Bunjevčević.


Redovna godišnja skupština Šumarskog


društva Gospić.


Skupština je održana dne 6. IV 1963.
god. u dvorani Šumskog gospodarstva Gospić.
Skupštinu je otvorio predsjednik Šumarskog
društva inž. Marko Pavlak.


Dnevni red:


1. Izbor radnog predsjedništva
2.
Izbor dva zapisničara i dva ovjerovitelja
zapisnika
3. Izvještaj tajnika
.4. Izvještaj blagajnika
5.
Izvještaj Nadzornog odbora
6.
Diskusija po izvještajima
7.
Izbor kandidacione i izborne komisije
8.
Razrješenje starog Upravnog i Nadzornog
odEora
9.
Izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora
10.
Prijedlog plana budžeta