DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 75     <-- 75 -->        PDF

lovića koji je naglasio kako je naše društvo
jedna sručna organizacija a da se često
puta prilikom rješavanja mnogih problema
nije obraćao toj organizaciji i to je po
mom mišljenju jedna velika greška. A
sada želim da odgovorim drugu Maričićai
u vezi kritičkog osvrta na moj referat. Ja
obećajem da će u narednom predavanju
biti govora o novim metodama uređivanja
šuma koje se kod nas obzirom na specifične
prilike naših terena često puta i ne
mogu primjenjivati.


Ing. Vilim Zivković delegat SITH-e Zagreb
u uvodnoj riječi pozdravio je sve prisutne
a zat´m je informirao o nekim novostima
Sekretarijata za šumarstvo, kao
na pr. odlazak dosadašnjeg sekretara druga
Knebla na drugu dužnost i postavljanje
novog sekretara za šumarstvo bivšeg
direktora Šumskog gospodarstva Sisak
druga ing. Dobrosavljevića. Zatim je govorio
o koordinaciji šumarstva i drvne industrije,
te se pohvalno izrazio o diskusiji
i predlozima iznesenim na ovoj skupštini.


Ad 7) Izabrana je kandidaciona komisija
u koju su ušli Ing. Fran Ing. Kolaković
i teh. Milković. Za Upravni odbor
predloženi su Ing. Pavlak, Ing. Kosović,
Grospić, Čuljat, Ing. Bunjevčević, Varićak,
Ing. Kolaković, Cvjetićanin, Jelić, Jovanović,
Trtica Milan ; direktor Nacionalnog
parka Pl. Jezera log. Drago Bern. U Nadzorni
odbor predloženi su Ing. Kostende.
Ing. Matešić Matija i Ing. Grospić Franjo.
U sud časti Ing. Katić, Ing. Banjanin i
teh. Bobić Jovo.


Lista kandidata je jednoglasno prihvaćena.
Nakon tajnog glasanja i utvrđivanja
rezultata u UPRAVNI ODBOR ušli su
Ing. Pavlak, koji je izabran za predsjednika
Šumarskog đrušva Gospić, zatim Varićak,
Čuljat Mile, Jelić Franjo, Bunjevčević
Ing. Zlatko, Cvjetićanin i Ing. Kosović.


U NADZORNI ODBOR ušli su Ing. Kostenac,
Ing. Matešić i Ing. Grospić Franjo.
Za delegata za osnivačku skupštinu
novog K. Š. D. izabran je Ing. Pavlak
Marko.


Razno


Uzelac Bogdan pita što je sa odmaralištem
u Karlobagu, koje je trebalo izgraditi
za šumarsko osoblje.


Direktor Maričić Nikola odgovorio je da
je Gospodarstvo predvdjelo 5—6 miliona,
ali do realizacije nije došlo obzirom da se
je Kotar preselio u Karlovac. Mi imislimo
da će šumarstvo nešto napraviti u surad


nji s DIP-om i to od svog materijala i u
vlastitoj režiji.


Ing. Pavlak je također govorio da će
se nastojati učiniti sve što se bude dalo.


Ing. Bunjevčević Zlatko htio bi nešto
reći o principima uređivanja šuma. Drugovi
naše dosadašnje metode uređivanja
šuma su zastarjele pa bi trebalo preći na
nove metode uređivanja šuma. Zatim pitanje
odobrenja gospodarskih osnova predlažem
da se gospodarska osnova odobri
najprije od stručnog kolegijuma a po tom
ide na odobrenje kod narodne vlasti, jer
nama je svima´ dobro poznato da je šuma
ekonomski objekat i da o njoj treba voditi
maksimum pažnje.


Direktor Marici ći Nikola iznio je dva
prijedloga:
a) da se sastanci Šumarskog društva
održavaju nedjeljom.
b) da se odobri 100.000 din. za oglas u
Biltenu koji će izaći za 1. Maj.


Oba predloga se jednoglasno prihvaćena.


Želim naglasiti još jedno a to je da se
netko od naših stručnjaka angažira u pisanju
stručne problematike što bi se štampalo
u Ličkim novinama


Na prijedlog Ing. Bunjevčevića aklamacijom
usvojeno je da i dalje kao i dosada
ostane naziv Šumarsko društvo NOO
Gospić, budući je NOK-a prešao u Karlovac.


Cv.


RAD ŠUMARSKOG DRUŠTVA U


SLAV. POŽEGI


Dana 19. IV 1963. g. održan je sastanak
Šumarskog društva Slav. Požega na području
šumarije Čaglin u gosp. jedinici
Sjevereni Dilj, odjel 41. Svrha je sastanka
bila osim ostalog da se pretrese društveni
rad, a ujedno da se pokažu radovi na obogaćivanju
šuma listača četinjačama. Sastojine
u kojima je vršen taj pregled, odnosno
na kojima su vršeni radovi, su »prelaznog
tipa« tj. na vrlo dobrom tlu raste
vrlo loša sastojina, na kojoj se stvara
prirast drvne mase uglavnom samo ogrevnog
drveta. Dakle proizvodna snaga tla
nije iskorištena. Da bi se izvršila zamjena
te loše sastojine, prilazi se sječi iste
sa istovremenim unošenjem brzorastućih
četinjača. Na tom objektu vršeno je prethodno
konzultiranje s predstavnicima Instituta
za šumarska istraživanja iz Za