DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 83     <-- 83 -->        PDF

nosti operativnog rukovodstva pri nezgodama
u radu — A. Knez: O gospodarenju
šumama Gornjogradskog područja —


M. Brinar : Dometi savremene šum. genetike.
3/4-1963. - M. Brinar: O sezonskom
ritmu raznih bukovih provenijencija i ekotipova
— Z. Turk : Analiza upotrebe motornih
pila u Sloveniji — M. Novak:
Mjerenje radnog efekta kod okoravanja
celuloznog drva.


VJESNIK — Zagreb


7:9-1962. — F. Knebl : Problemi šumarstva
i drv .industrije — Smojver:
Referat za godišnju skupštinu Društva lugara
— Đ. Kovačić: Čišćenje guštika
herbicidom — J. Baranovski: Cijepljenje
bora i cedra — P. Vojt: Čuvanje
motorne pile — V. Beltram: Sječa bukve
krajem augusta — D. Kiep a c: Smanjenje
šteta koje nastaju bušenjem stabala
Presslerovim svrdlom — O. P i š k or
i ć: Miko drvo — O. Piškorić: Otrovnost
sredstava za zaštitu bilja — B. Kovačić
: Kontrolna kretanja gubara pomoću
klopki — B. H ruska : Kontrolirajmo
zdravstveno stanje topolovih prutova od
napada gljive Dothichiza — Nova vrsta
vrbe-sirovina za dobivanje papira.


10/12-1962. — A. Dragičević: Iz diskusije
o prednacrtu ustava FSRJ — I.
S t a n k o v ić: Himna šumi — Održana je
V god. skupština Društva lugara Hrvatske


27. X 1962. god. — R. P a v ić: Regrutovanje
novih kadrova i njihovo školovanje
(bivših lugara) — S. Radočaj: Uloga
lugara u novim uslovima poslovanja šumarskih
privrednih organizacija — M. D elač:
Daljnje školovanje postojećeg lugarskog
kadra — D. Jedlovski: Nove norme
i iskustva pri osnivanju kultura brzorastućih
četinjača u Italiji — M. Vidaković
: Podizanje sjemenskih plantaža
šumskog drveća — P. Milić: Plug za
vađenje sadnica OLT — Alat za mjerenje
prirasta — Metode pošumljavanja i njege
kultura u Australiji — Plantažna proizvodnja
brzog rasta i visokog prinosa.
1/3-1963. M. Butković : Otvorenost
šuma u SR Hrvatskoj — D. Vr g a: Mjere
za unapređenje šumske proizvodnje — O.
Piškorić : List šumskog drveća i grmlja
kao krmivo — Naš izvoz đrveta u 1962.
god. — Okal ploče — D. Vrga: Sistem


rada
stručno društvenih organizacija — I.
Podhorski: Uzgoj topola u kulturama
i plantažama u SRH od 1945—1961. godine
— 1283 ha plantaža topola samo za 23
dana — B. H ruska : Proizvodnja drveta
u poljoprivrednim organizacijama — Štete
od leda u lonjskim šumama — Zigosanje
drva i izdavanje popratnica — D. Srdič :
Kopriva, koristan i važan dodatak hrani
za divljač.


BILTEN UDRU2. SUMOPRIV. ORG.


— Zagreb
1/4-1963. — Osnivanje poslovnog udružnja
šumsko-privrdnih organizacija — Referat
predsjednika Inicijativnog odbora za
osnivanje Poslovnog udruženja šum. privr.
organizacija druga ing. Dobrosavljev
i ć a, održan na osnivačkoj sjednici Upravnog
odbora dne 22. I 1963. — Naprava
za podešavanje oštrenja šumskih pila


— ing. Ni kolica — Drveni ugalj, odličan
selektivni dezinfektor, dugotrajno posredno
gnojivo: ing. BeltraraV. — Pregled
novoutvrđenih šumskoprivrednih područja
— Iz Eksporbdrva — Iz rada Biroa
udruženja — Informacije iz trgovine
— Tumačenje novih propisa.
5-1963. — Stanje i perspektiva šumarstva
i drv. industrije: ing. Franjo Kneb l


— Perspektivne potrošnje rudničkog drva
— Povećanje etata prethodnog prihoda:
ing. I. Veliko poljski — Prilog poznavanju
otpornosti klona 1-214: ing. I. Oštri
ć — Mašinsko skidanje kore s celuloznog
drveta — Tumačenje novih propisa.
DRVARSKI GLASNIK — Beograd


1-1963. D. Oreščanin: Međunarodno
tržište drveta krajem 1962. godine — S.
Šurić : Odnosi bukove rezane građe i
šperploča u proizvodnji i izvozu — A. R.:
Savetovanje o ekonomskom položaju i problemima
industrije drvnih ploča.


2-1963. — M. Knežević: Prilog ekonomičnosti
prerade oblog drva — M. Krs tić:
Zaštita drveta od truleži na pilanskim
stovarištima — S. Jovanović: Ekonomika
rekonstrukcija — Mačešić :
Šumsko bogatstvo i industrijska prerada
drveta u Finskoj.


3-1963. — M. Jovanović: Ekonomika
transporta — D. O.: Proizvodnja i potrošnja
ploča iverica i vlaknatica. — R.
Radivojević: Drveni ili betonski pragovi
— R. Arnautović: Održavanje
testera tračnih pila — B. Pejoski: O
suhom postupku u proizvodnji ploča vlaknatica
— Z. Kovačević: Upotreba radioaktivnih
izotopa u kontroli drveta.