DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 84     <-- 84 -->        PDF

4-1963. — L. V u j i č i ć: Racionalizacija
proizvodnje — Đ. V a s i 1 j e v i ć: Iskorišćavanje
šuma u 1962.


5-1963. — M. Kovačevi ć: Amortizacija
za regeneraciju šuma.


9-1963. — J. Pa v.ić: Tačnost mašinske
obrade drveta — I. Ko pč i ć: Uzorna preduzeća.


10-1963. — Poslovno udruženje drvne
industrije — Zagreb.


11-1963. — B. S tarnen ković: Orijentacija
industrije namještaja na iveraste
ploče.


ŠUMARSKI GLASNIK — Sarajevo


1/2 1963. — R. K o 1 a k o v i ć: Uputstvo


o šumskom redu-komentar — Anđi ć V.:
Kako odobravati i realizovat; sječe u građanskim
šumama u uslovima novih pro-.
piša — N. E i ć:.Stanje naših šuma — V.
Žita: Pravilan odnos prema šumi.
3/5 1963. — H. Imamović: Zašto se
odugovlači sa prekvalil´:kacijom bivših lugara
i nadzornika šuma na status radnika


— B. Jovković: Pokret Gorana kao
znatna pomoć u izvršenju šumsko-uzgojnih
i drugih zadataka šumarstva Bosne i
Hercegovine — N. Zilenkov: Investiciona
izgradnja u našem zakonodavstvu —
N. Vukićević: Gazdovanje sa šumama
i šumskim zemljištima u društvenoj svojini
van šumsko-privrednih područja — J.
Sučić : Pitomi kesten i pojava raka kestenove
kore u Bosn; i Hercegovini — N.
Eić: Pitomi kesten — V. Žita: Sprečavanje
i suzbijanje biljnih bolesti i šteto—
čina — M. Čemalović: Propaganda šumarstva
na području Hercegovine — Mladi
Gorani pišu — S. Tanasković: O
cJtcancv SumacStao


PUTOKAZ ZA TEHNIČKI PROGRES V
SUMOPRIVREDI SSSR


Pod gornjim naslovom iznio je I. S.
Melehov, akademik, u 1. br. Lesnog
hozjajstva 1963. g. niz problema šumarstva
SSSR, koji se prilično podudaraju s našim.
Zato i donosimo ovaj prikaz.


Mnogostruka je važnost šume, pa je i
njezino iskorišćavanje kompleksno. Zato
treba blagovremeno pronaći sve koristi ko


izboru tipa motorne pile — M. M i j a t ović:
Orlovima kod nas prijeti potpuno
nestajanje.


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


1/2 1963. — Z. Pavlin: Sadržaj vode
u drvu građevne stolarije — N. H e r 1 j ević:
Šper-ploče »za vanjsku upotrebu« u
građevinarstvu — Z. Ettinger : Provođenje
racionalizacije rada u tvornicama
namještaja.


OBAVIJESTI — Zagreb


1962. god. — V. Zivković: Neka pitanja
o organizaciji naučno-istraživačkog
rada u šumarstvu NRH — I. Podhorski:
Prirast sorti topola na komparativnim
plohama u 1961. godini — Uzgoj topola
u kulturama i plantažama u NRH od.
1945—1961. god. — Ispitivanje redoslijeda
listanja klonova u klonskom rasadniku
Križovljan Grad — J. Šafar : Problem
osnivanja nasada topola na degradiranom
mediteranskom području — D. Cestar :
Istraživanja razvitka proizvodnje u raznim
tipovima šuma sa prebornim gospodarenjem
— B. Dereta : Naučno istraživački
rad u oblasti mehanizacije šumske proizvodnje
— M. Spiranec: Prirast taksodija
u Motovunskoj šumi — T. Š p fi 1 j :
Proučavanje opt´malne strukture mješovitih
mladika hrasta lužnjaka i graba. Pokusna
ploha Sjeverno Radiševo — V.
Hren : Razvoj strukture na pokusnim
plohama Zabljački lug (mješovite sastojine
hrasta lužnjaka i graba) — D. Srdić :
Novi kemijski preparati za sprečavanje
šteta od divljači — Z. Car: Bitne komponentne
problema uzgoja srna. g jL


je nam ona daje i još ih dalje razviti.
Međutim, šumoprivreda u mnogom zaostaje
za drugim granama privrede. Ona mors
punije iskoristiti prednosti socijalizma.


Do 1. jan. 1963. uređeno je u Sov. Sav.
350 mil. ha šuma, a osim toga fotogrametrijski
je snimljeno 750 mil. ha. Prema
tome sav je šumski fond manje više tačno


Obim pošumljavanja također raste. Tako
će se na pr. 1963. g. pošumiti 2 mil.
hay a to je za 44*Yo više nego 1959. g. Uz