DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 89     <-- 89 -->        PDF

vođe se mnoga istraživanja, pa ima i vrijednih
rezultata. Problemima šumoprivrede
bavi se više od 40 naučno-istraživačkih
instituta, viših naučnih zavoda i drugih
ustanova, ne računajući amo i brojne ogledne
stanice koje spadaju u sastav instituta.
Uza sve to, rni još nismo postigli efekat
koji bi bio moguć i s postojećim snagama,
samo kad bi one bile postavljene i
upotrebljene racionalno. Mnogo smeta razdvojenost
nadležnosti šumarc\ko´-istraživačkih
ustanova. Rezultat je udvajanje tema
s jedne i nerazređivanje nekih važnih
tema s druge strane.


Novembarski Plenum CK KPSS predložio
je niz najvažnijih mjera za poboljšanje
rađa naučno-istraživačkih ustanova.
Naučno-´ktraživački instituti za pojedine
grane prelaze u nadležnost komiteta za
svaku granu. U oblasti šumoprivređe opće
rukovodstvo t´m ustanovama vršit će sada
Državni komitet šumarske, celulozno-papirske,
đrvoobrađivačke industrije i šumoprivređe
pri Gosplanu SlSSR. Državnom
komitetu pripada i ostvarivanje tehničke
polit´ke u oblasti šumarstva.


«Rezultati šumarske nauke moraju se
osnivati na jedinstvu teorije i prakse. Naučna
istraživanja moraju imati tačan cilj
i moraiu rješavati p´tanja važna za šumoprivredu.
Praktični šumoprivredni savjeti
proizvodnu bit će tim dragocjeniji, što budu
temeljitije ftmdtrarri na dubokom teorijskom
istraživanju.


U šumoprivređi je loše i to. što se naučna
dostignuća teško ukorjenjuju u proizvodnju.
Kad bi praksa Iskoristila samo
deseti dio naučnog fonda koji postoji u
Sovj. Sav., uspjesi tehničkog progresa bili
bi znatno veći nego što su danas. S đrge
strane, u proizvodniu uvlače preporuke
bez ozbiljnog inaiuÄhos? temelia. neprovjerene
iskustvom, pa zato ne daju potreban
ekonomski efekat.


Rukovodeći naučnoi-iistiraž;vački instituti
šumoprivređe nemaju dovoljan naučni
kadar, za sada još nemaju ni nužan
-broj specijalista za radove sa računskim
strojeVima i elektronskim mašinama za
razne računske operacije.


Niz nedostataka ima i spremanje kadrova.
Ima slučaieva da u naučne ustanove
dolaze slučajni ljudi, koji nemaju ni
sklonosti ni sposobnosti za te radove. Ne
biva rijetko, da .se razrađuju disertacije


o
pitanjima, koja su već riješena.
Da bi naučna istraživanja u šumoprivređi
postala efikasnija treba: usredotočiti
pažnju na Italije, koje smo već djelomično
spomenuli; pojačati kompleksna


istražvanja o najvažnijim problemima;
poboljšati spremu naučnog kadra i racionalnije
iskorištavati postojeće naučne snage;
izgraditi eksperimentalnu bazu naučnih
ustanova, snabdjeti ih najnovijom


tehniikom i savremenom aparaturom; ubrzati
uklapanje dostignuća šumarske nauke
u proizvodnju. ´Sazrela je i potreba
da se uporedo s kompleksnim institutima
odijele i specijalna instituti za grupne šumoprlvredne
probleme (na pr. za vrste
brzog rasta, mehanizaciju šumoprivređe,
za čuvanje šuma od požara i borbu s njima
itd.).
Veliku ulogu u ubrzanju tehničkog progresa
trebaju odigrati projektne organizacije,
a naročito tako veliki kombinati kao
što je »Lesproekt« i »Agroproekt«, a tako
i republički organi šumoprivređe. Neophodno
je nužno podići nivo projektno-istraživačkih
radova u šumoprivređi, šire iskorištavati
nove metode: primjenu aerofotosnimanja
šumskih masiva, širu primjenu
dendrometrijskih metoda u taksaciji, iskorišćavanje
savremene računske tehnike
za ubrzanje obrađivanja uređajnih i drugih
podataka.


Treba pomno izučavati i usvajati iskustava
novatora u šumoprivređnoj proizvodnji.
U vezi sa poraslim obimom i proširenim
zadacima šumarstva povećala se i
potreba visokokvalificiranih kadrova šumara.
Sovjetske visoke škole poslijednjih
su godina primjetno skratile prijem na šumarske
fakultete, ali očito je,da to treba
izmijeniti. Isto tako treba dići kvalifikacije
specijalista.


Rješenje niza problema šumoprivređe
vezano je s tehničkim progresom u oblasti
izrade drva. Za rješavanje tih pitanja,
osobito za izgradnju novih mašina i mehan´zaana.
za razrađnju tehnologije sječe uz
očuvanje podrasta. treba objediniti snage
naučnih organizacija i proizvođača - kako
šumarstva, tako i drvarske industrije. Više
pažnje treba pokloniti i inostranom iskustvu.


Veliku ulogu u ubrzanju naučnog i tehničkog
progresa u šumoprivređi odigrao
bi naučni časopis. U njemu bi se mogli objelodanjivati
najvažniji rezultati naučnih
istraživanja bez obzira iz kog su područja.


.Ubrzanje tehničkog progresa u šumoprivređi
na kraju kraieva ovisi o svim šumonrivrednim
trudbenicima o stalnim šumskim
radnicima, o njihovom znanju, iniri.
jp.t´vi i stvaralačkoj smionosti.


Đuro Knežević


251