DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 3     <-- 3 -->        PDF

SU MARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


GODIŠTE 87 SRPANJ — KOLOVOZ GODINA 196S.


KRETANJE DRVNE MASE I PRODUKCIJE NA POKUSNIM
PLOHAMA U GOSPODARSKOJ JEDINICI »JOSIP KOZARAC«


PROF. DR DUŠAN KLEPAC


U Šumarskom listu br. 8—9 od 1959. godine objavljeni su prvi rezultati obračuna
prirasta po kontrolnoj metodi u srednjedobnim mješovitim sastojinama
Posavskih hrastovih šuma za vremensko razdoblje od 1950—1955. godine.* Ti
su rezultati pokazali da je godišnji tečajni prirast u istraživanim pokusnim plohama
iznosio oko 10 m3/ha uzimajući u obzir samo stabla dominantne etaže.
Donja etaža stabala učestvovala je samo sa oko 10% u sveukupnoj produkciji.
U vremenskom intervalu od 1950—1955. nije bilo na tim pokusnim plohama
nikakve sječe tako da smo u prvoj (1950) i drugoj (1955) inventuri imali jednaki
broj stabala. U tom je slučaju produkcija bila jednaka prirastu.**


Kako istraživane pokusne plohe (prva u odjelu 157, šesta u odjelu 165, četvrta
i treća u odjelu 155) nismo prorjeđivali u toku prve kontrolne periode
{1950—1955. godine), odlučili smo prof, dr M. Plavšić i ja te plohe jako prori-


Tabela 1.


Intenzitet
Drvna masa prorede


Drvna masa


posječenih stabala


Pokusna ploha gornje etaže prije


iz gornje etaže


prorede po hektaru


.po hektaru -10O
M


M E
m3 /
Prva
(odjel 157)
Šesta
423.52 57.34


14
(odjel 165)
Četvrta
292.14 57.66 20
(odjel 155) 344.08 86.12 25
Treća
(odjel 155) 297.60 7.24 2


* M. Plavšić i D. Klepac: Utvrđivanje prirasta po kontrolnoj metodi na pokusnim
plohama gospodarske jedinice »Posavske šume« u šumariji Lipovljani, Šum. list
1959, str. 257—270.
** D. Klepac: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Zagreb 1963.


2,57


>