DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 42     <-- 42 -->        PDF

UTJECAJ STAJSKOG GNOJA NA RAZVITAK KULTURA HRASTA
LUŽNJAKA
Prof. dr M. ANIC


U Šumi Dubrava-Mokrice, koja se nalazi 20 km istočno od Zagreba, koristila
je Poljoprivredna zadruga Poljoprivredno-šumarskog fakulteta za prošlog
rata jedan dio odjela 1. za uzgoj svinja. Za tu svrhu bila je iskrčena površina
šume od 1 ha. Ondje su bili podignuti svinja, u kojima je u proljeću i ljetu
1943., u svemu oko 6 mjeseci, uzgajano oko 60 rasplodnih svinja. Uz svinjce
bila su oveća, ali ograđena ispustišta, gdje su se svinje zadržavale veći dio dana.


Iskrčena šuma pripadala je cenozi Querceto roboris-Carpinetum betuli, tipu
erythronietosum. Sastojina je bila 35 godina stara, a bila je gospodarena kao
panjača visoke ophodnje. Vitalitet običnog graba u toj sastojim bio je vrlo jak.


Šuma se nalazi na ogranku Medvednice, koji se preko Popovca, Šijavrha,
Cerja i Prozorja spušta prema Dugom Selu. To je diluvijalni brežuljak. Teren
je uglavnom ravan. Krčevina se nalazila na visini od 148 m. Srednja godišnja
temperatura kreće se oko 10°C, i to u zimskim mjesecima (XII, I, II) oko 1°, proljetnim
oko 11°, ljetnim oko 20° i jesenskim oko 11° C. Oborine iznose oko
900 mm, od čega otpada na zimu 17, proljeće 25, ljeto 28 i jesen. 30%. Raspoređaj
oborina uglavnom je povoljan. Pretežu mjeseci s humidnim karakterom
klime. Teren je izložen jaki m mrazovima , što znatno oteščava uzgoj
mlađih hrastovih sastojina. Tlo je izraziti pseudogle j sa dosta plitkim
nepropusnim slojem. Za jesenskih, zimskih i proljetnih mjeseci gornja se voda
nalazi u površinskim slojevima. Ona vrši velik utjecaj i na tlo i na šumsku
vegetaciju. Zimi je ona visoka, a ljeti se tlo do dubine od nekoliko metara
isuši i stvrdne, a na neobraslim mjestima ispuca. Tlo je inače nepovoljnih fizikalnih
i kemijskih svojstava.


Svinjci su poslije rata uklonjeni, a krčevina uključena u redovno pošumljivanje.
Gnoj koji je bio sakupljen na gomile iskorišćen je za poljoprivredne
svrhe. Dosta gnoja razbacanog oko svinjaca i na ispustištima ostalo je na krčevini.
Čitav teren bio je obrastao grmljem (lijeska, svib, trušljika, crni trn,
glog, kupina) i korovom (milava, kopriva eupatorija erigeron, stenaktis, dešampsija,
šaševi, sitovi, bujad). Ostali dio krčevine obrastao je u međuvremenu
također grmljem i korovom.Lužnjakove kulture


Pošumljivanjem je započeto u proljeću 1954. g. S jednog dijela krčevine
uklonjeno je grmlje i krupniji korov a teren izrigolan do dubine od 60 cm. Na
njem su posađene jednogodišnje lužnjakove biljke, koje su potjecale od pomlatka
u istoj šumi.


29«