DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 49     <-- 49 -->        PDF

negnojenim plohama. To također odgovara poznatoj činjenici da se kalij relativno
dugo zadržava u gornjim slojevima.


Prirast je prvih godina bio na gnojenoj plohi intenzivniji, jer je sadržaj
hranjiva, napose fosfora i kalija, bio onda još veći. Došlo je brzo na toj plohi
uslijed naglog prirašćivanja do sklopa, a poslije toga slijedio je pojačam prirast
podstrekivan međusobnim natjecanjem biljaka. Dolazi u obzir još i pojačano
pognojavanje tla lišćem. Biljke su brzo izrasle iz pojasa opasnih mrazova,
kao i izmakle oštećivanju od divljači (srne). Na negnojenim plohama biljke su
ostale i dalje nesklopljene, granate, slaba terminalnog prirasta. Stabalca su
ostala i dalje izvrgnuta opasnostima od kasnih mrazova, kao ´i štetama od divljači.
Sve je to dovelo do ogromnih razlika u prirastu na pognojenoj plohi u
odnosu prema negnojenim plohama.


Promjena pH-vrijednosti imala je utjecaj i na pristupačnost fosfora, kao
i na mikrobiološku aktivnost u horizontima gdje prevladava korijenje. Povećani
organski dio nastao rastvorbom listinca na pognojenoj plohi omogućio je
bolje uslove za rad mikroorganizmima, a to je imalo povoljan utjecaj i na poboljšanje
fizikalnih svojstava tla. Površinski slojevi pognojene plohe bili su
mnogo prozračniji, rahliji i sipki ji. Uslovi za širenje korijenja u njima bili su
mnogo povoljniji nego u negnojenim plohama.


Korijenje je u svim plohama pretežnim dijelom sadržano u rigolanom
sloju, tj. do dubine od 60 cm. U tom sloju ono će se u znatnom opsegu i dalje
zadržavati, jer ispod toga slijedi nepropusni zaglejeni sloj, u koji korijenje
teško prodire i gdje je učešće hranjiva maleno.


ZAKLJUČCI


U šumi Dubrava-Mokrice, nedaleko od Zagreba, u tipu Querceto roboris-
Carpinetum betuli erythronielosum pognojena je 1943. g. manja krčevina svinjskim
gnojem. Tlo je pseudoglej, s vrlo nepovoljnim osobinama. Teren je izvrgnut
mrazovima. Poslije rata krčevina je pošumljena biljkama i žirom lužnjaka.
Razvoj biljaka motri se na tri pokusne plohe, od kojih su dvije negnojene
a jedna pognojena.


Na pognojenoj plohi prirast je biljaka mnogo veći nego na nepognojenim
plohama. Prema stanju koncem 1960. lužnjakove 5-godišnje biljke na pognojenoj
su plohi bile prosječno 2,5 puta više od nepognojenih 8-godišnjih i 3,5
puta više od nepognojenih 7-godišnjih biljaka. Prema stanju koncem 1962. g.
7-godišnje biljke na pognojenoj plohi bile su prosječno 2,7 puta više od nepognojenih
10-godišnjih i 3,6 puta više od nepognojenih 9-godišnjih biljaka (Tab.
1 i 2; Graf. 1 do 4).


Analiza biljnih hranjiva (Tab. 3) pokazala je da su u sloju korijenja, tj.
do dubine od 60 cm, nalazi povećana količina fosfora i kalija. Tim se elementima
može pripisati povoljan utjecaj na intenzivni prirast lužnjakovih biljaka.
Povećan prirast omogućila je i promjena pH-vrijednosti, koja je znatno pomaknuta
u smjeru prema neutralnom stanju. Sadržaj dušika nije pokazao veću
razliku na pognojenoj plohi prema nepognojenim plohama, što znači da je
bio ispran. U profilu pognojene plohe popravljena su i fizikalna i kemijska i
biološka svojstva tla.


Gnojenjem je izazvano naglije prirašćavanje biljaka u prvim godinama
njihova života. Time je omogućen i raniji nastup njihova sklopa, naglije guše


303