DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Tabela 2.


Pokusna ploha
Drvna masa hrasta
lužnjaka u gornjoj
etaži prije prorede
po hektaru
Drvna masa poIntenzitet
sječenih hrastoprorede
vlh stabala iz gorE
nje etaže po i = — 100
hektaru M
M E
ni ´ /
Prva
(odjel 157) 271.00 36.90 14
Šesta
(odjel 165) 236.90 36.42 15
Četvrta
(odjel 155) 325.98 81.72 25
Treća
(odjel 155) 253.18 4.76 2


Iz tabele 1 i 2 se vidi, da smo sastojine na našim pokusnim plohama prorijedili
jakim intenzitetom od 10—25%. Treća je pokusna ploha ostala praktički
neprorjeđena.


Da bi ispitali kako utječu prorede na prirast odnosno na produkciju sastojina,
izvršili smo nakon šest godina treću inventuru drvne mase u navedenim
pokusnim plohama. Pritom smo upotrijebili istu metodu mjerenja kao i pri prve
dvije inventure. Ta je metoda opisana u knjizi Klepac: »Rast i prirast šumskih
vrsta drveća i sastojina«, 1963. na str. 199—212.


Obračun produkcije izveli smo za svaku pokusnu plohu posebno na dva načina,
prvo, za sastojinu kao cjelinu i drugo, po stepenima opsega i to onako kako
je to navedeno u spomenutoj knjizi na str. 208—210. Obračun produkcije na dva
načina pruža kontrolu rada i daje uvid u to kako je sastojina i kako su pojedina
stabla rasla u vremenskom intervalu od 1955—1961, tj. između druge i treće inventure.
Zbog jednostavnosti ispuštamo ovdje obračun produkcije te u tabeli 3


Tabela 3.
Pokusna ploha Intenzitetprorjeđivanja
Prosječna godišnja produkcija u mVha
1950^1955 g. 1955—1961 g. .


Prva


(odjel 157) 14 10.70 9.76
Šesta
(odjel 165) 20 10.35 7.74
Četvrta
(odjBi 155) 25 11.09 9.37
Treća
(odjel 155) 2 9.59 9.84