DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 65     <-- 65 -->        PDF

društvo susjedne općine s kojom su vezani
privredno i organizacijski.


3. Općinsko stručno društvo član je
DIT-a te općine.
4. Za područje kotara treba da postoji
Koordinacijski odbor DIT-a, kojeg sačinjavaju
delegati općinskih DIT-ova.
5. Najviši organ Koordinacijskog odbora
DIT-a bira pored najnužnijih funkcionera
i predsjednika komisija svih struka. Problem:
jedne struke rješavaju se putem
stručne komisije, čiji se sastav i broj određuje
prema značaju problematike, a opći
problemi u punom sastavu Koordinacijskog
odbora.
6. U republikama pored Saveza inženjera
i tehničara potrebni su i stručni savezi.
7. Članarina se plaća općinskom DIT-u
odnosno stručnim društvima, ako su osnovana.
Raspodjela članarine vrši se prema
broju članova, na stručne sekcije odnosno
društva.
Zaključeno je da o organizacijskim pitanjima
drug B. Mačešić iznese plenumu
prednja stanovišta upravnog odbora i da
obavijest: o predstojećem jesenskom, kongresu
ITJ na kome će se donijeti novi Statut
koji će obuhvatiti i organizacijska pitanja.


Definitivan program rada plenuma treba
donijeti na sutrašnjem plenumu prije
prelaza na dnevni red, kako bi Zavod za
četinjače u Jastrebarskom bio na vrijeme
obavješten kako o broju posjetioca tako i
vremenu dolaska a radi organizacije prijema
i same posjete.


Ađ 2.


Tajnik je zadužen da na sutrašnjem
plenumu iznese apel upravnog odbora, da
članovi plenuma pomognu akciju Saveza
ŠDH-e u vezi objavljenog natječaja u Šumarskom
listu za »pisanje članaka drugova
iz operative u cilju razmjene iskustava u
rješavanju konkretne problematike šumsko-
privrednih organizacija i da uznastoje
da šumsko-privredne organizacije koriste
Šumarski list za oglašavanje u cilju unapređenja
svojih poslovnih i drugih odnosa.


Ing. Rafael Mott


ZAPISNIK
sa sjednice TJO Saveza ŠDH održane dne


19. VII 1963. u 19 h u prostorijama Saveza.
Prisutni: Fašaić ing. Vid. Cvitovac ing.
Vjekoslav, Maćešić ing. Bozo, Gregić ing.


Marko, Lukšić Ilija i Zivković ing. Vilim.


Nakon kraćeg dogovora ustanovljen je
slijedeći dnevni red:


1.
Razmatranje situacije u vezi iselenja
Elektrotehničkog fakulteta i useljavanja
novih korisnika prostorija
a) Stav Saveza o raspodjeli podrumskih
prostorija
b) Stav Saveza o izvršenoj primopredaji
prostorija u 1. i 2. katu


c) Stav
Saveza o pismenoj predstavci
Instituta za drvo o privremenom
korištenju prostorij´a Saveza u prizemlju
nakon iselenja Poslovnog udruženja
Šumsko privrednih organizacija
Hrvatske.


2.
Zahtjev za isplatu autorskog honorara
u iznosu od 15.000.— đin.netto po autorskom
arku za knjigu Biološki i ekonomski
temelji uzgajanja šuma od Josipa
Šafara,
3.
Razno
Predsjedavajući ing. Fašaić daje riječ
Zivkoviću koji ukratko iznosi situaciju u
pogledu iselenja i uselenja u prostorije
istočnog krila zgrade u kojoj je Savez
vlasnik. Izvještava se o izvršenoj primopredaji
prostorija I i II kata a koje su
predstavnici elektr. fakulteta predali predstavnicima
išumarskog fakulteta i to za
prostorije u I katu ing. Matija Gjaić a
za prostorije u II ikatu ing Vilim Zivković.
Prostorije su prilično oštećene ali je naglašeno
da ne postoji mogućnost da dosadašnji
korisnik te prostorije uredi jer nema
sredstava. Dalje se raspravlja e ustupanju
podrumskih prostorija sa pročelja
zgrade tj. sa strane Ulice 8. maja Institutu
za drvo koji ih želi adaptirati i preurediti
za radion´ce i laboratorije. Konačno je
predmet diskusije i pismena predstavka
Instituta za drvo koji traži privremeni
smještaj u prostorije Saveza u prizemlju
odmah nakon iseljenja Poslovnog udruženja
šums.ko privrednih organizacija Hrvatske.


Zaključak UO-a Saveza o toe. 1 a)


Načelno Savez nije protivan ako se podrumske
prostorije mogu privesti korisnijoj
svrsi nego čemu one danas služe ali raspodjela
prostorija može usljediti dogovorno
sa svim interesentima koji sada ü´i u
buduće bilo č´jim rješenjem budu koristili
prostorije zgrade. Preporuča se sazivanje
svih interesenata na sastanak na kojem
b; se pitanje raspravljalo uz prisustvo
predstavnika Saveza i ostalih zainteresira


319