DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 66     <-- 66 -->        PDF

nih korisnika prostorija u zgradi. Stavlja
se u zadatak tajniku i blagajniku Saveza
organizacija toga sastanka u što je moguće
kraćem roku. Ako sastanak nije moguće
održati zbog odsustva (g. odmora) zainteresiranih
predstavnika — potrebno ga je
održati kada prilike i prisutnost korisnika
to omogući.


Zaključak UO-a Saveza o toč. 1 b)


Treba pismeno pozvati Šumarski fakultet
na sklapanje ugovora o korištenju prostorija
odnosno na sklapanje ugovora sa direktnim
korisnicima prostorija a to su Institut
za drvo i Institut za šumarska istraživanja
Šumarskog fakulteta za prostorije
u vlasništvu Saveza. Savez ne snosi nikakove
troškove u´ vezi popravke oštećenih
prostorija koje je dosada koristio Elektrotehnički
fakultet. Stavlja se u zadatak tajniku
i blagajniku Saveza da ispitaju situaciju
u pogledu sklapanja ugovora obzirom
na zakupninu odnosno obavezu korisnika
na popravak zgrade (fasade, krovišta
i ostalo).


Zaključak UO-a Saveza o toč. 1 c) U
pogledu privremenog korištenja prostorija
Saveza po Institutu za drvo nakon iselenja
Poslovnog udruženja šumsko privrednih
organizacija Hrvatske donosi se jednoglasan
zaključak da se zahtjevu Instituta
ne može udovoljiti. Savez već 13 godina
čeka na te prostorije i on će ih odmah
koristiti i adaptirati za svoje potrebe.
Raspored prostorija za potrebe Saveza je
slijedeći:


1.
Tajništvo Saveza u sadašnjoj kancelariji
Saveza,
2.
Šumarsko društvo Zagreb u dosadašnjoj
sobi direktora Poslovnog udruženja,
3.
Šumarski list u sobi gdje je radio
ing. Štetić,
4.
Lugarsko društvo SRH u sobi prepisa
i ekonomata,
5.
Za potrebe ekonomata sobica u kojoj
je sada smješten ing. Štetić.
Pod točkom 2. d. r. iznose se pitanja
štampanja i autorsokg honorara za knjigu


J. Safara: Biološki i ekonomski temelji za
uzgajanje šuma. Pretresa se pitanje isplate
netto autorskog honorara, prema zahtjevu
autora te se nakon opširne diskusije
donosi slijedeći
Zaključak UO-a Saveza o toč. 2. U
ime autorskog honorara za djelo »Biološki
i ekonomski temelji zä uzgajanje šuma«


320


J. Šafara, Savez određuje autorski honorar
u visini od 15.000 din. brutto po autorskom
arku a na predlog komisije za
štampu Saveza.
Pod točkom razno diskutira se o predlogu
blagajnika Zivkovića o prodaji 2 buradi
sadržine od po 220 1., a koji su Savezu
uslijed pomanjkanja prostora suvišni i nepotrebni.


Zaključak UO-a Saveza o toč. 3. Osniva
se komisija u sastavu Lukšić — Mott —
Manojlović radi procjene buradi i njihove
prodaje, nakon objave u štampi.


16. sjednica Upravnog odbora
Saveza šumarskih društava Hrvatske
održana je 19. srpnja 1963. g. uz slijedeći
Dnevni red:


1.
Korišćenje prostorija u vlasništvu
Saveza,
2.
Autorski honorar za knjigu Šafar
ing. Josipa »Biološki i ekonomski temelji
uzgajanja šuma«.
Ad 1.
Blagajnik izvještava, da je Elektrotehnički
fakultet iselio iz zgrade u kojoj je
naš Savez vlasnik, istočnog dijela zgrade,
da su predstavnici tog fakulteta predali
prostorije, koje su koristili do iseljenja,
Šumarskom fakultetu odnosno njegovim
predstavnicima. Matija ing. Đaić odnosno
Vilim ing. Zivković kao predstavnici Šumarskog
fakulteta preuzeli su prostorije
na I odnosno na II katu. Blagajnik nadalje
izvještava da su preuzete prostorije
prilično oštećene i da je dosadašnji korisnik
izjavio da zbog pomanjkanja sredstava
ne postoji mogućnost da se iste urede.
Prostorije na I katu koristit će Institut za
drvo, pa pošto su mu te prostorije nedovoljne
za normalan rad, zamolio je da mu
naš Savez ustupi podrumske prostorije sa
pročelja zgrade (ulica 8. maja) radi ađaptiranja
za potrebe radionica i laboratorija.
Osim toga, Institut za drvo zamolio je, da
mu naš Savez dozvoli privremeni .smještaj
u prizemne prostorije, koje još koristi Poslovno
udruženje šumsko-privrednih organizacija,
Zagreb, čim se to udruženje
iseli.
Nakon iscrpne diskusije donneseni su
slijedeći zaključci:


.L
i v ] 9-jinbati BŠ


— Savez treba da pismeno^pozoyp-Sur;
marski fakultet u Zagrebu na sklapanje,
ugovora o korišćenj^pEOstorjja^.šio, su u
vlasništvu-$aveza odnosno..neposredne -kp-r