DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 7     <-- 7 -->        PDF

donosimo konačne rezultate. U toj tabeli naveli smo pored intenziteta prorjeđivanja
prosječnu godišnju produkciju po hektaru u prvoj (1950—1955) i drugoj
periodi (1955—1961).


Ovi se rezultati odnose na sva stabla u gornjoj etaži. Ako uzmemo u obzir
samo hrast lužnjak u gornjoj etaži, imamo nešto drugačije rezultate, koji se nalaze
u tabeli 4.


Tabela 4.


Pokusna ploha Intenzitet
iprorjiedivanja
Prosječna
1950—1955:
produkcija u ma/ha
g. 1955—1961 g.
´»/o
Prva
(odjel 157) 14 8.40 6.33 ,
Šesta
(odjel 165) 15 9.27 6.77
Četvrta
(odjel 155) 25 10.87 8.85
Treća
(odjel 155) 2 8.58 8.51


Navedeni rezultati su grafički prikazani na si. 1. S lijeve strane te slike prikazano
je kretanje drvne mase na panju na pokusnim plohama za vrijeme od
1950—1961. godine; prva inventura izvršena je 1950, druga 1955. i treća 1961.
Poslije druge inventure izvršena je proreda. Na desnoj strani slike prikazano
je kako se kretala produkcija u tom vremenu.


Uspoređujući produkciju na našim pokusnim plohama u prvoj periodi
(1950´—1955) prema produkciji u drugoj periodi (1955—1961) vidimo ovo:u drugoj periodi produkcija je ostala na gotovo istom nivou samo na trećoj
pokusnoj plohi (u odjelu 155), koju nismo prorjedivali.

na svim ostalim pokusnim plohama, koje smo prorjedivali, produkcija je smanjena.
Pad produkcije u usporedbi na prvu periodu iznosi:
za sve vrste drveća za hrast u gornjoj
u gornjoj etaži etaži


na prvoj plohi
(odjel 157) 0.94 mVha ili 9i;Vo 2.07 rrrVha ili 23a!o


na šestoj plohi
(odjel 165) 2.61 mVha ili 25a/o 2.50 m3 ha ili27´°/o


na četvrtoj plohi
(odjel 155) 1.72 mVha ili 16´Vn 2.02 m3,ha ilil^/o


— najveće smanjenje produkcije zabilježeno je na šestoj pokusnoj plohi (odjel
165), jer je drvna masa poslije prorede pala ispod »kritične granice«.