DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 80     <-- 80 -->        PDF

cfteana Mcučna liiecatuca


ORGANIZACIJA I UPRAVA U ŠUMARS
TVU I DRVARSKOJ INDUSTRIJI SSSR


Tokom dugogodišnjeg postojanja sovjetske
vlasti u SSSR, razvile su se naročite
forme u upravi šumarstva li drv. industrije,
kakve ne poznaju zemlje zapadne Evrope
i ostalog svijeta, pa ipak se ti oblici nisu
ustalili sve do danas. Načelo je sovjetske
politike, da se sve staro brzo zabacuje da
bi se isprobalo novo, ako se od toga očekuje
izlaz iz teškog položaja ma da se tiime
napušta tek nedavno uvedeni postupak.
Organizacija i izgradnja te uprave posljedica
je prirodne, vanredno nejednolične
razdiobe šuma na širokom prostranstvu između
istočnog mora i Tihog oceana. Tako
ono nešto šuma i grmlja po stepama i polupustinjama
nemaju da ispune iste zadatke
kao sklopljene šume tajge. Radi toga u Sovjetskom
savezu postoji oštro lučenje između
neekonomskih šuma (sa manjeviše
ograničenom eksploatacijom) u gusto
napučenom Jugu i šuma i n d u s t r i j sko
g značenja (eksploatacijske šume) u
slabo napučenom Sjeveru i Istoku.


Odgovarajući´ takvom raščlanjenju šumskih
površina u sovjetskoj su se šumarskoj
politici oštro izdvojila dva glavna zadatka:


a) zaštita i održavanje postojećih (odnosno
preostalih) šuma u predjelima oskudnim
na šumama; pošumljavanje većeg stila
u borbi s erozijom tla i sušom u tim oblastima
u vezi sa drugim tehničkim mjerama,
koje se temelje na dugoročnom planu za
izmjenu prirode;


b) izgradnja eksploatacije u šumama
Sjevera i Istoka ulaganjem modernih industrijskih
sredstava.


Za izvršenje zadataka pod a) nadležan
je uglavnom sistem šum. uprave, za one
pod b) pretežno uprava drvarske industrije.


1. Sistem šumarske uprave
Ta je uprava stara već 250 godnia. U
početku je spadala pod admiralitet (radi
važnosti drva za brodogradnju), a kasnije,
od 1804. g. pod financije, a onda od 1838.
god. sve do Revolucije pod Ministarstvo
poljoprivrede i državnih domena.


Ukazom od 15. aprila 1947. sve su šume
Sovjetskog Saveza predane u nadležnost
novokreiranom Ministarstvu šumarstva.
Tada je ostvareno razdvajanje uprave šumama
od eksploatacije, koja je bila pod


raznim privrednim ministarstvima, u prvom
redu pod Ministarstvom drvarske industrije.


U svrhu osiguranja kontrole provedbe
Generalnog plana borbe sa sušom, odmah
se nakon toga, 20. oktobra 1948. osniva pri
Ministarskom savjetu SSSR naročita G 1 avna
uprava za uzgoj šuma u
svrhu zaštite polja (Glavnoe upravlenie
polezaščitnogo lesorazvedenija). —
Upute tog organa, koje su premašavale
njegovu ´kompetenciju, bile su preko Ministarskog
savjeta mjerodavne i obavezne
za sva min´starstva i resore. U njezinim se
rukama koncentriralo vođenje i kontrola
svih pitanja uzgoja zaštitnih šuma. Raspolagala
je sa 250 šumozaštitnih stanica po
oblastima oskudnim šumom, a opremljenim
mašinskim i traktorskim parkom.


Od 1949-1952. god. doživjelo je uzgajanje
šuma u stepskim područjima takav polet,
potpomognut propagandom, kao nikad prije
(Lysenko i dr.).


Kad se 1953. god. prešlo na reorganizaciju
ministarstava, Ministarstvo je šumarstva
potpalo pod Ministarstvo poljoprivrede
kao glavno odjeljenje za zašfJitu i uzgoj
šuma. Taj gubitak samostalnosti Min. šumarstva
teško se može shvatiti, kad se zna,
da je te´k pred par godina ono bilo zaduženo
tako važnim zadacima, kao što je provedba
golemog pošumljavanja predjela s
malo šuma i inventar´ziranjem prostranih
šumskih areala.


Tom Glavnom odjeljenju za šumarstvo


pri Min. poljoprivrede SSSR, kreiranom


namjesto Min. šumarstva, odgovaraju sada


Glavne uprave za šumarstvo,


koje se nalaze u svih 16 saveznih republi


ka i to u ovim gradovima: Moskva, Kijev,


Minsk, Baku, Tbilisi, Erevan, Ašhabad,


Taškent, Stalinabad, Alma-Ata, Frunze,


Petrozavodsk, Riga, Reval, Vilna, Kišinev.


Pcd Glavnim upravama za šumarstvo


nalaze se teritorijalne Šumske uprave u


glavnim gradovima tih područja.


Ministarstvu poljoprivrede osim Glavnog
odjeljenja za šumarstvo, neposredno
su podređeni:


1. »Lesoproekt«, kojem je glavni zadatak
uređivanje državnih i kolhoznih šuma,
istraživalački radovi u šumama i problem
organizacije radova. Njemu stoje na raspolaganju
mnogi trustovi i uprave ekspedicija.