DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 81     <-- 81 -->        PDF

2. »Agrolesoproekt«, kojem je zadatak
da projektira zaštitne šume; velike rasadničke
pogone i odvodnju, odnosno navodnjavanje
šumskih površina. To je i
glavno nadleštvo za agro-<šumo-melioracije.
3. »Avijacijska baza za zaštitu šuma«,
se bavi patruliranjem prostranih šumskih
područja u svrhu borbe s požarima i štetnicima
šuma. To nadleštvo .raspolaže avionima,
helikopterima i školovanim kadrom
podobranaca (»Avioslužba šumske patologije
«).
4. Centralna kontrolna stanica za šumsko
sjemenje sa mrežom mjesnih stanica
i terenskih uporišta.
Lokalne šumske uprave


Spomenutim Glavnim odjeljenjima za
šumarstvo u republikama i po područjima
podređene su Okružne uprave, koje se
osnivaju na šumskim gospodarstvima
(»Leshozi«), kojih ima 2129 u SSSR, a sastoje
se iz 9624 šumarije (»Leaničestva«).


Temelj je leshoza, odnosno lesničestva:
određeni šumski areal i princip potraj.nosti.
Leshozi imaju sva prava jurističke osobe,
a ujedno su i osnovni mjesni upravni
organi u sistemu Ministarstva šumarstva.
U krug zadataka leshoza spadaju sve šumarske
mjere, osim eksploatacije tj. sječe
i izvoza u šumama industrijskog značaja
(grupa III). Šumske se površine predaju
drvarskim industrijskim organizacijama na
panju saglasno sa gospodarskim osnovama.
Leshozi samo kontroliraju da li su drvarska
industrijska poduzeća izvršila preuzete
obaveze, a tako i organizaciju i kokontrolu
sporednih šumskih proizvoda. Na
čelu je leshoza direktor, redovno «a visokom
šumarskom naobrazbom. Leshozi se
dijele na šumarije, a ove u čuvarske rajone
(»cibezdy« i »obhody« tj. nadziratelj
na konju i čuvari pješaci).


Šumar (lesničij) šef je šumarije (lesničestva),
a imenuje ga okružni šef šumske
uprave i to na prijedlog direktora nadležnog
šumskog gospodarstva. Šumar je odgovorni
organizator i rukovodilac svih šumarskih
radova na području šumarije. On
ima biro sa mnogo pomoćnika za unutrašnju
i vanjsku službu (kadar čuvara šuma).
U nadziratelje na konju (obezdčiki) uzimaju
se iskusni čuvari šuma, a u lugare
pješake, mlađi čuvari šuma (lesniki), koji
se obično rekrutiraju iz odsluženih vojnika
(nakon kratkog školovanja).


Šumarski pejrsoinaU


Godine 1957. bilo je okruglo 29 hiljada
šumarskih inžinjera i tehničara u leshozima
i 116 hiljada tzv. »nižeg šumarskog
osoblja«, a to je čuvarski kadar {lesnaja
straža). Od ovih posljednjih 22.600 su jahači,
a 93.400 lugari pješaci. Dužnosti tih
čuvara nisu samo u vršenju obične zaštite
(požari, krađe itd.) nego i u vođenju i nadziranju
radova na šumskim kulturama, sabiranju
šumskog sjemena, vršenju uzgojnih
sječa, nadzor nad međama revira, izmjera
sječnih površina za drvarska poduzeća,
gradnja putova itd. Godine 1957.
bilo je u leshozima 475 hiljada stalnih
šumskih radnika.


Velike promjene u sovjetskoj šumoprivredi
posljednjih decenija i zadaci budućih,
stavljaju na šumarsko osoblje sve
veće zahtjeve, kojima se želi udovoljiti
novom organizacijom tehničkog i upravnog
aparata. U prvom se redu misli dosadašnje
jahače-čuvare (koji otprilike odgovaraju
našim nadlugarima) zamijeniti sa šumarskim
tehničarima, koji su posljednjih godina
bili ukopčani u sve važnije radove u
šumaprivredi. Sovjetsko je Ministarstvo
poljoprivrede prema tom rasuđivanju zaključilo,
da u slijedeće 3 do 4 godine sva
nadlugarska mjesta popuni šumarskim tehničarima
sa svršenom srednjom šumarskom
školom. Njih treba osloboditi kancelarijskog
rada. Ta zamjena nadlugara tehničarima
odgovara nastojanju vlade da opće
narodno obrazovanje digne na viši nivo.


2. Sistem uprave drvarske industrije.
Drvarska industrija SSSR nastala je
eksproprijaaijom malobrojnih velikih privatnih
drvarsk´h poduzeća iz carskog režima.
Tokom prva četiri decenija sovjetske
vlasti, pretrpjela je mnoge krize i prenagljene
reorganizacije, koje ni do danas
nisu završene.


Do srpnja 1957. g. vrhovni je upravni
organ u drvarskoj industriji bilo Ministarstvo
drvarske i papirske industrije SSSR
(Ministarstvo lesnoj i bumažnoj promyšlennosti).
Dovozom i preradom drva bave
se u nekim područjima još i Ministarstvo
saobraćaja, metalurije (Ural) i lake industrije,
kojima Glavna uprava šumoprivrede
dodjeljuje neke šumske revire da ih iskorišćuju
kroz stanovito vrijeme.


Ministarstvo drv. i papir, industrije
SSSR imalo je za provođenje svojih zadataka
u područjima bogatim šumom četiri
Glavne uprave za dopremu i prerađivanje
drva i to: u evropskom Sjeveru