DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Glavlesprom; na Uralu G 1 a v u r a 1lesprom;
u Sibirij i G 1 a v s i b 1 e s prom
ina Dalekom Istoku Glavdallesprom.
Amo su spadale još i Glavne
uprave za splavarenje, za šum. kemijsku
industriju, za transport drva i dr.


Pod Glavnim upravama bili su Drvarski
kombinati i trustovi. Ti organizacijski
i upravni uredi provode dovoz i preradu
drva pomoću svojih lokalnih poduzeća tzv.
Lespromhoza.


Lespromhoz i (Lesopromyslennye
hozjajstva) su industr. poduzeća koja (otkako
su 1931. god. organizirana) rade privremeno
na »sirovinsikoj bazi« koja im je dodijeljena.
Oni nemaju trajno utvrđenih
granica kao Leshozi, nego ,se premještaju
prema tome kako sječe napreduju skupa
sa tehničkim pomoćnim sredstvima i personalom.


Na čelu je lespromhoza lično odgovorni
direktor, njegov pomoćnik (koji mu je i
zamjenik) glavni inžinjer. Iza toga slijede
upravitelji raznih pogona (šum. punktova
itd.). Rukovodilački je princip (jedinon
a č a 1 i j e) ovdje, kao i u čitavoj sovjetskoj
industriji preduvjet i jamstvo za strogo
vođenje i kontrolu primljenih zadataka.


Osnovna je pogonska jedinica za isporuke
drva tzv. majstorski rajon, kojim
upravlja majstor sa punom odgovornošću
za pogon i upravu svog rajona. Najdonje
su stanice (ćelije) lespromhoza— radničke
brigade drvosječa, traktorista itd. Brigadiri
su odgovorni majstoru.


Za »izvršenje i premašenje« planskih
zadataka, a tako i za sniženje proizvodnih
troškova, slijede materijalna potraživanja
(tehničkog personala i drugih namještenika
lespromhoza) znatnih premija i učešće u
dobiti poduzeća. (Legnaja promyslen. 1. X
1959.).


Sirovinsku bazu lespromhoza čine šumske
površine, koje im je dodijelilo Min.
poljoprivrede na dugoročnu eksploataciju
naročitim aktom, a vlasnikom ostaje Min.
poljoprivrede. Kada je 1953. g. Min. šumarstva
(radi smanjenja broja ministarstava)
opet kao i prije 1929. g. potpalo pod
Min. poljoprivrede, ostalo je »Ministarstvo
drv. i papir, industrije« da d dalje odvojeno
postoji Drvarskoj su industriji tada bile
prepuštene na dugoročnu eksploataciju
tzv. »sirov´inske baze« tj. područja bogata
na drvnim zalihama. Golemim ulaganjem
ljudstva, električnih pila, traktora, dizalica
i dr., drvarska je industrija uz velike napore
i rasipanja drva ipak uspjela da podigne
svoju produktivnost na dvostruko
od 1940. .do 1956. god. Ali odmah je postalo


jasno, da za dalje povišenje proizvodnje
drva, a naročito radnog učinka, treba novih
organizacijskih formi, da je nužna reorganizacija
šumarstva i drv. industrije.
Već je u aprilu 1957. počela u štampi diskusija
u kojoj su sudjelovali najbolji stručnjaci,
ukazujući na neminovnost reorganizacije
šumoprivrede. Mnogobrojnim organizacijama
drvosječa (19.900) odgovarao je
i velik broj poduzeća pilanske industrije,
naročito u gradovima. Od 15.000 pilana sa
41000 gatera, potpadalo je pod Min. drv.
ind. samo 386 sa 1.723 gatera Unakrsno
krstarenje razvažanja drva po par hiljada
kilometara bilo je svakodnevno pravilo.
Sve veća zebnja i zabrinutost o greškama
i nedostacima u upravi šumama, kao i o
njihovom mnogostruko ugroženom stanju
uslijed prostorno golemih čistih sječa, jasno
se konačno ispoljila.


3. Upravna reforma 1957. g.
Do 1957. god. postojao je u SSSR još
baštinjeni glomazan centralizirani privredni
aparat. Prvog jula 1957. god. odlučeno
je da se 20 ministarstava među njima
i Min. drv. i papir, ind., dokine i da se
uprava đecentralizira. Deviza je bila: Industriju
bliže sirovini, upravu bliže industriji!
Kreiralo se preko 100 regionalnih
tzv. Narodnih privrednih savjeta (s o vnarhoza
) čime se htjelo upravu razlabaviti
a birokratizam obuzdati.


Osnovani Centralni sovnarhoz podređen
je Komitetu za planiranje (G o s p 1 a n)
u Moskvi. Centralno planiranje i kontrola
još uvijek su jezgra sovj. sistema, mada je
provođenje decentralizirano.


Uslijed stvaranja sovnarhoza 1957. g.
likvidiralo se bezbroj organizacija za isporuku
drva i time koncentrirala uprava.
Prema podacima zamj. ministra drv. ind.
RSFSR Sudnicyna sada otpada na
sovnarhoze RSFSR 80% isporuka drva i
79% na proizvodnju rezane građe, a prije
te reforme bili su ti procenti 60 i 26. Prelazom
na decentralizaciju uprave mogao je
znatan broj inžinjera i tehničara iz centralnih
i lokalnih uprava prijeći u pogone.
Dalja saopćenja tvrđe, da je inicijativom
lokalnih organa bila omogućena veća proizvodnja
drva i povišena produktivnost
rada.


I pored toga što su se pokazali uspjesi
reforme iz 1957. g. ipak se nije mogla otkloniti
rasparčanost u industriji isporuka
drva uslijed bezbroja organizacija drvosječa.
Razna ministarstva i ustanove centralnih
i lokalnih uprava održavali su i