DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 90     <-- 90 -->        PDF

naše znanosti s geologijom i petrografijom.


— rekao nam je dalje profesor Horvat,
jer se biljke razlikuju prema svojim zahtjevima
na geološku podlogu i na petrografski
sastav kamenja. Najveća je veza
ipak s pedologijom, naukom o tlu, pa
usporedo razvijaju nauka o biljnim zajednicama
i nauka o tlu.
Da li ova nova nauka, kojoj ste danas
najistaknutiji predstavnik možda ima i neke
direktne veze s čovjekom i njegovim
načinom života, — primijetili smo dalje
profesoru Horvatu.


Nauka o biljnjim zajednicama povezana
je s mnogim drugim disciplinama na
primjer s geografijom i etnografijom, jer
se ni moderan čovjek nije mogao oteti
prirodi, koja ga opkoljuje i koja je najjasnije
izražena u biljnom pokrovu. Tipovi
kuća, način gospodarenja i slično, —
naglasio je veliki učenjak, — odaju jasne
veze s biljnim zajednicama. U Švicarskoj
se podudaraju na primjer tipovi kuća, bez
obzira na jezične skupine, sa životnim prilikama
vegetacije. To isto vidimo u Zapadnoj
Njemačkoj, gdje je podudaranje između
tipova kuća i vegetacijskih jedinica tako
veliko, da je u prvi momenat teško reći, da
li imamo pred sobom vegetacijsku kartu ili
kartu tipova kuća. Golema podudaran ja između
tipova kuća i tipova šuma nalazimo i
kod nas, pa se svako područje ističe svojim
posebnim značajkama.


Od velikog je — gotovo još nesagledanog
— značenja veza nauke o biljnim zajednicama
´s humanom i veterinarskom
medicinom, pa njezina shvaćanja prodiru
i u ove discipline, završio je prof. Horvat.


Ivo Horvat se, kako je već rečeno, naročito
posvetio ispitivanju biljnih zajednica
kontinentalnog karaktera. Posebno se bavio
proučavanjem planinske vegetacije koja
je u nas iz raznih uzroka vrlo zanimljiva
i karakteristična. U poznavanju planinske
vegetacije Dinarskih planina kao i u poznavanju
vegetacije susjednih planina srednje
Evrope i Balkana, profesor Horvat je
već davno ocjenjen kao najistaknutiji stručnjak
svjetske botanike. Osobito je veliko
značenje njtegovo poznavanje vegetacije
Balkana, koju je obradio u sumarnom prikazu
što će do skora izaći u Njemačkoj.
Ovaj prikaz ne će biti ograničen samo na
Balkan, nego će obuhvatiti čitavu jugoistočnu
Evropu.


Uporedo s tim istraživanjima profesor
Horvat pokazao je neobično veliku aktivnost
i na polju kartiranja vegetacije, odnosno
u izradi vegetacijskih karata. Zbog
neobične važnosti za praksu, njegovom je


zaslugom takvo kartiranje uvršteno u osnovne
i primarne zadatke našeg cjelokupnog
botaničkog rađa.


Tu je on pokazao i smjer .i način takvog
rada izradivši sa svojim suradnicimanekoliko
takvih karata iz područja zapadne
Hrvatske. Te karte su sastavni dio djela
zbog kojeg je nagrađen nagradom »Ruder
Bošković«. One sigurno predstavljaju
najbolje što je u tom pogledu izrađeno u
Evropi.


Kao što je poznato vegetacijska se istraživanja
ne mogu vršiti bez temeljitog
poznavanja flore. Ivo Horvat morao je
zbog toga prije svakog fitocenološkog rada
u nekom kraju najprije upoznati tamošnji
biljni svijet. U tom je cilju Ivo Horvat
sabrao upravo ogroman herbarski materijal.
Njegova herbarska zbirka obuhvaća
nekoliko desetaka tisuća araka. Mnogo
toga za života nije uspio obraditi. Uz više
biljke cn je izvanredno dobro poznavao
mahovine kojima se naročito bavio ranijih
godina, pa je i iz tog područja publicirao
nekoliko vrlo zapaženih radova.


Za svoj znanstveni rad profesor doktor
Ivo Horvat stekao je opće priznanje osobito
kod kuće, u srednjoj Evropi, u Sjedinjenim
Američkim Državama i u Sovjetskom
Savezu. Njegove ideje prodirale su
relativno sporo ali neodoljivo. Redoviti je
učesnik na mnogim savjetovanjima i kongresima
za vegetacijska istraživanja i kartiranja
različitih kontinenata. Držao je
stalna predavanja na raznim sveučilištima
u Evropi. Sudjelovao je na međunarodnim
naučnim ekskurzijama, a u stalnom je
kontaktu bio s velikim brojem istaknutih
botaničara čitavog svijeta. Bio je član
brojnih naučnih društava širom svijeta.


Profesor Horvat ostavio je preko 60 naučnih
radova, koji su objavljeni ili kao
samostalna djela ili pak u domaćim i stranim
časopisima. Među njima se osobito ističu:
Nauka o biljnim zajednicama. Šumske
zajednice Jugoslavije i Priručnik za
tipološko istraživanje i kartiranje-vegetacije.
Uz već obavljene radove ostavio je
mnogo radoVa u rukopisu koji čekaju na
konačnu redakciju i objavljivanje. S osobitim
se interesom očekuje njegovo već
spomenuto djelo o vegetaciji jugoistočne
Evrope.


Završimo ovaj kratak prikaz ocjenama
što su ih izrekli njegovi suradnici i učeni


ci. Profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu
doktor Branislav Jovanovi ć nedavno
je napisao slijedeće: »Profesor Horvat
je svojom naučnom širinom, svojim
humanizmom, svojim razumijevanjem za