DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Savjet Instituta za drvo u Zagrebu, Ul. 8. maja br. 82/1 raspisuje


NATJEČAJ


za popunjenje sljedećih radnih mjesta:


U Naučno-istraživačkom sektoru


1. suradnik za površinsku obradu drveta i lijepljenje
V sektoru za primjenjenu tehnologiju


2. tehničar za pilansku preradu
3. suradnik za ambalažu
4. suradnik za površinsku obradu drveta
5. suradnik za organizaciju rada i proizvodnju u finalnoj preradi
6. suradnik za strojarstvo
7. suradnik za uređaje grijanja i klimatizaciju
8. suradn k za energetiku
9. suradnik za elektrourleđaje
10. suradnik za unutrašnji transport
11. tehničar za energetiku i strojarstvo
i2. suradnik za analizu tržišta (proizvoda finalne preirade)
13. suradnik za celulozu i papir
14. tehničar za laboratorijska ispitivanja ploča
Natjecatelji trebaju ispunjavati uvjete iz čl. 31. Zakona o javnim
službenicima, a suradnici još i uvjete iz čl. 54—57. Zalkona o organizaciji
naučnog rada. Uz molbu treba priložiti posljednje irjeišenje o postavljenju,
odnosno unapređenju, popis naučnih i stručnih radova i kratku biografiju.


Za radna mjesta suradnika traži se odgovarajuća fakultetska sprema
i to: pod 1 i 4 mogu se natjecati drvnoindustrijsk; ili kemijski inženjeri,
kod 3 i 5 drvnoinđustrijiSki inženjeri, pod 6, 7 i 10 strojarski inženjeri,
pod 8 strojarski 1: elk´troinišenjer, pod 9 elektroinženjer, pod 12 diplomirani
ekonomist i pod 13 kemijski inženjer.


Za tehničare se traži odgovarajuća srednja škola.
Suradnici trebaju poznavati bar jedan strani jezik. Potrebna je 8-godišnja
praksa u struci, a za radna mjesta pod 6, 7, 8, 9 i 10 3-godiišnja praksa.
Za radna mjesta pod 1 i 4, ukoliko se natječe kemijski inženjer 3-godišnja
praksa.


Putni i selidbeni troškovi kao i troškovi odvojenog života padaju na
teret ovog Instituta.


Bok natječaja je 15 dana od objave. Molbe taksirane sa 50 din dostaviti
natječajnoj komisiji.
INSTITUT ZA DRVO — ZAGREB