DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Sa svrhom da se popuni osjetna praznina u stručnoj kemijskoj literaturi
s područja kemijskog inženjerstva, izdaje se prijevod knjige


K. F. PAVLOVA
P. G. ROMANKOVA
A. A. NOSKOVA
poznatih stručnjaka i profesora TEHNOLOŠKOG INSTITUTA
»LENSOVJET« u Lenjingradu


KEMIJSKO INŽENJERSTVO
PRIMJERI I ZADACI


Tim prijevodom inženjeri i tehničari, te studenti dobivaju stručno
djelo od velike vrijednosti za stručni razvoj i pomoć u praktičnom radu.
Iako je to to djelo u prvom redu udžbenik i priručnik, gradivo je u njemu
tako odabrano, raspoređeno i obrađeno da daje uvid u cjelokupnu problematiku
kemijskog inženjerstva — izgradnju kemijskih aparatura.


UPLATE NA ZlRORN: 400-2,1-608-282
KNJIGA IZLAZI IZ ŠTAMPE U AUGUSTU 1963. GOD.
PRETPLATNA CIJENA DIN 3.900.—
PO IZLASKU IZ ŠTAMPE DIN 5.000.—


KEMIJA U INDUSTRIJI
Časopis kemičara i tehnologa Jugoslavije
Zagreb, Berislavićeva ul. 6 — Telefon 24-572 p. p. 152.


KEMIJSKO INŽENJERSTVO
PRIMJERI I ZADACI


Poglavlja:
I Osnove hidraulike
II Pumpe. Ventilator:. Kompresori
III Hidromehaničke metode odjeljivanja
Miješanje u tekućem mediju
IV Izmjena topline u kemijskim aparatima
V Isparivanje. Kristalizacija
VI Sušenje
VII Destilacija. Rektifikacija. Apsorpcija
VIII Umjereno i duboko hlađenje


U svakom od tih poglavlja materija je podijeljena u tri dijela:


1. Formule za izračunavanje
2. Primjeri izračunavanja
3. Zadaci za vježbu
Formule za izračunavanje dane su u elementarnom matematičkom
obliku.


U primjerima su postavljeni i riješeni zadaci na pregledan način. U
primjerima se dao niz praktičnih koeficijenata i podataka do kojih se
inače u praksi teško dolaz:.


Rješenja svih u knjizi danih zadataka navedena su u posebnom
prilogu.


Osim toga knjiga sadrži, uz mnoštvo skica i tabela, a u prilogu, 52
tablice i 41 nomogram potreban za proračunavanje aparatura i rješavanje
zadataka u kemijskom inženjerstvu.