DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1963 str. 95     <-- 95 -->        PDF

VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih brojeva:


Pretplata za
Naslov: tek. godinu Izdanj a Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g .1045.-tek. g. tekuće g.


Tuzemstvo Dinara
Dinara


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500


Pojedinci
1.000 50 80 ISO


Studenti i đaci
200 30 40 50


Inozemstvo:


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600


Pojedinci
2.000 100 150 200


OBAVIJEST


Po odluci UO Saveza šum. društava Hrvatske od 26. XII 1962. god.
Šumarski list će ubuduće besplatno objavljivati pregled potražnje i ponude
šumarskih inženjera i tehničara šumsko-gospodarskog i drvarsko-
industrijskog smjera.


Zainteresirani treba da dostave ove podatke:


a) Ustanove i poduzeća:


1. adresa, 2. naziv radnog mjesta za koje traži stručnjaka, 3. uslovi (kvalifikacija,
radni staž), 4. rok do kojeg se primaju ponude.
b) Stručnjaci:


1. adresa, 2. podaci o kvalifikaciji i radnome stažu, 3. uslovi za primanje
zaposlenja.
Podatke treba slati na adresu: Savez šumarskih društava Hrvatske,
Zagreb — Mažuranića trg 11.
Podaci primljeni na vrijeme objavljivat će se u prvom narednom
broju
Šumarskog lista.
Uredništvo


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-608-111 — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.