DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Šumski fond razbijen po 1 ha i debljinskim razredima te po vrsti drveća
za oba kompleksa iskazan je u tabeli broj 1. Taksacija granica iznosi 10 cm.
pr. tako da I debljinski razred ide od 10—20 cm, II od 21—30, III od 31—40,
IV od 41—50, V od 51—60, VI od 61—70 i VII od 71 cm na više.


Tabela broJ 1 — Šumski fond m3


Gospodarske jedinice Jelenj e (1, 2, 3) površine 120,19 ha


Deblj.
Bukva
ukupna po 1
Jele
ukupna po 1
Smreke
ukupna po 1
Sveukupno
ukupna po 1
razr. masa ha masa ha masa ha masa ha
I 2.927 25 238 2 45 —. 3.210 27
II 6.300 52 460 4 134 1 6.894 57
III 8.543 71 730 6 257 2 9.530 79
IV 5.035 42 889 7 295 3 6.218 52
V 1.106 9 663 6 258 2 2.028 17
VI 283 2 332 3 91 1 .706 6
VII 290 2 264 2 223 2 777 6
SVEGA 24.484 203 3.576 30 1.303 11 29.363 244


Procentni odnos po vrstama drveća iznosi: bukve 83% — jele 12% —
smreke 5% — ukupno 100%. Odnos bukve prema četinjarima 83´% : 17%
u 100%.


Tabela broj 1 — šumski fond m8


Gospodarska jedinica F 1 a t a k (odjel 9, 10, 12) površina 159,44 ha


Bukva Jele Smreke Sveukupno
Deblj. ukupna po 1 ukupna po 1 ukupna po 1
razr. masa ha masa ha masa ha


I 5.890 57 328 2 6.218 39
II 10.749 67 509 3 11.258 70
HI 8.613 54 1.662 10 10.275 64
IV 3.765 24 2.913 18 6.678 42
V 1.435 9 1.054 7 2.489 16
VI 240 1 407 3 647 4
VII 160 1 137 1 297 2


SVEGA 30.852 193 7.010 44 37.862 237


´ Procentni odnos po vrstama drveća iznosi:
Bukva 81% — jela 19% = 100%.
Nadmorska visina oba kompleksa 1100 — 1300 metara.
Masa po 1 ha u oba predjela gotovo je jednaka, Jelenje 244 m3, a Platak


237 m3.
Odnos bukve prema četinjarima u oba predjela gotovo jednak, Jelenje 83% :
:17%, Platak 81% : 19%.
U oba šumska kompleksa izvršena je doznaka drvnih masa za sječu, take
da su iz sastojine uklonjena nekvalitetna i dozrela stabla i vođena naročita
briga o mogućnosti regeneracije te šume.


437