DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Da bismo mogli još dublje analizirati problem regeneracije konkretnih sastojina,
potrebno nam je da razmotrimo po vrsti drveća i debljinskim razredima,
broj stabala šumskog fonda, broj onih koji se sijeku, i temeljem istih
obračunamo broj stabala koji ostaju u sastojini nakon sječe.


Iz podataka inventarizacije drvnih masa iznad 10 cm prsnog promjera,
proveden kod sastava uređajnog elaborata, obračunat je broj stabala po 1 ha
prije sječe i iskazan za oba predjela u tabeli broj 3.


Tabela broj 3


Broi stabala po 1 ha prije sječe


Deblj.
razr.
J
Bukva
e 1 e n j e
Jela Svega Bukva
Plata k
Jela Svega
I 349 26 375 439 17 456
II 142 12 154 170 9 179
III 74 8 82 57 10 67
IV 23 5 28 12 10 22
V 4 2 6 4 2 6
VI 1 1 2 1 1 2
VII -1 1 1 1 2
SVEGA 593 55 648 684 50 734


Isto tako iz manuala doznačene drvne mase obračunat je broj stabala po
1 ha koji se sijeku i iznosi:


Vrsta
Predjel drveća I II III IV V VI VII Vili
Jelenje Bukve 7 14 21 15 2 — — 59
Jelenje Jele — — — 1 — 1 — 1
Platak Bukve 59 39 17 7 2 1 — 120
Platak Jele 2 1 1 1 — — —´ 5


Tabela broja stabala prije sječe (broj 3) umanjena za broj posječenih stabala,
daje nam broj stabala po 1 ha po vrsti i debljinskim stepenima nakon
sječe, a što nam predočuje tabela broj 4.


Tabela broj 4


Broj stabala po 1 ha nakon sječe


Deblj.
razr. Bukva
Jelenj e
Jela Svega Bukva
Plata k
Jela Svega
I 342 26 368 380 15 395
II 128 12 140 136 8 144
III 53 8 61 40 9 49
IV 8 5 13 5 9 14
V 2 2 4 2 2 4
VI 1 -1 -1 1
VII -1 1 1 1 2


Iz labele broj 4 sastavljen je grafikon broja stabala po 1 ha nakon sječe.
Iz predočenih grafikona se jasno vidi struktura broja stabala za obje vrste.
Grafikon broja stabala kod bukve ne diferencira toliko kao kod jele (četi