DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠU MARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


GODIŠTE 87 STUDENI—PROSINAC GODINA 1963.


RAZVOJ ŠUMARSTVA U 7-GODISNJEM PLANU*
od 1964. do 1970. god.


Ing. Matija Butković


UVOD


Za izradu prvih koncepcija razvoja šumarstva u 7-godišenjem razdoblju
od 1964—1970. god. pošlo se od proučavanja šumskog fonda, kretanja
visine i opsega izvršenih sječa u proteklom razdoblju od 1952—1962.
god. i njihovog utjecaja na proizvodnu sposobnost šuma. Sve je ovo vršeno
sa svrhom da bi se što realnije ocijenila mogućnost šumskog fonda u budućem
7-godišenjem pa i dužem razdoblju imajući pred očima, da će se
privrednim razvojem zemlje povećavati potreba industrijsko-tehničkog
drveta kao i potreba ne samo održanja nego i proširenja izvoza industrijskih
proizvoda na bazi drveta.


Kod takvog sagledavanja kako dosadašnjeg tako i budućeg razvoja
šumarstva vršene su analize ne samo na sektoru eksploatacije šuma, nego
su sa jednakom važnošću uzimana u obzir dosadašnja kretanja na održavanju
i unapređenju šumskog fonda, te investicijska ulaganja kako u biološke
tako i u tehničke investicije.


1. Dosadašnji razvoj
a) Eksploatacija šuma


Čitav ovaj period od 1952—1962. god. karakterizira naglo svođenje
prekomjernih sječa ranijeg perioda od 1947—1951. godine u granici prirasta
i etata.


Međutim zbog daljnjeg opadanja sječivog etata kao i godišnjih sječa
naročito u drugoj polovini razdoblja od 1957. g. pa dalje, iz godine u godinu
bio je stalno na dnevnom redu problem preniskih sječa s obzirom na
potražnju drveta. Ovaj problem najjače se ispoljavao kod četinjača.


Naime, naglim porastom izgradnje društvenog standarda, potrošnja
četinjača u građevinarstvu kao najjačem i najvećem potrošaču iz godine
u godinu postepeno raste unatoč smanjenja utroška drveta po jedinici izgrađene
površine, jer je apsolutni porast građenja veći od porasta ušteda. K tome
zbog potreba trgovačke razmjene sa drugim zemljama ne može se četinjasta
rezana građa skinuti sa liste naših izvoznih artikala, pa se uslijed
toga potreba na četinjačkom drvetu još više povećava.


* Referat održan na Plenumu Saveza šumarskih društava Hrvatske 19. XII 1963.
A 415