DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 30     <-- 30 -->        PDF

njara). Cilj gospodarenja kompleksom Platak ima biti stvaranje po vrsti
drveća i strukturi odnosa broja stabala, stanje u kompleksu Jelenje.


Za donošenje zaključaka u predmetu regeneracije tretiranih šuma i komparaciju
obiju predjela, potrebno je izvršiti i kvalitetnu analizu po sortimentima
što smo ih doznakom dobili.


Kako je u šumskom predjelu Jelenje doznačena jela i smreka u malom
obimu, ne može se odnos sortimenata istih komparirati sa predjelom Platak.


Odnos sortimenata bukve za oba predjela, te odnos pojedinih sortimenata
jele u predjelu Platak, vidi se iz tabele broj 5.


Tabela broj 5
Odnos sortimenata doznačenih masa


Sortiment Bukva m3Jelenje Platak
Bukva l(l/oJelenje Platak
Jela m3 Jela%>
Platak
Trupac L
Trupac I klase
254
511
857

13
91
3
7
12
.—

1
1
16
88

2
12
.
Pragovska
,, 367 105 5 1 229 31
oblovina 262 86 5 1 22 1
Celuloza 581 1950 8 22 241 32
Ogrev
Otpad
Ukupno
4255
257
7455
5845
871
8961
57
3
100
65
10
100
130
21
747
18
5
100


U predjelu Platak čini celuloza bukve 22%, a u Jelenju 8%.
U predjelu Platak čine trupci bukve 3%, a u Jelenju 32´%.
U predjelu Platak čine trupci jele samo 32%.
Za oba šumska predjela sastavljeni su uređajni elaborati po principu stab


limičnog gospodarenja, Jelenje za razdoblje od 1956—1966. godine, a Platak
za razdoblje od 1952—1962. godine.
Sječive mase određene navedenim načinom gospodarenja daju u 10 go


dišnjoj ophodnji slijedeće iznose:
Jelenje , bukva 3.407 m3, jela 1.157 m3 = 4.564 m3.
Intenzitet sječe, bukva 12%, jela 4% = 16%.
Platak , bukva 4.934 m", jela 486 rri3 = 5.420 m3.
Intenzitet sječe — bukva 13%, jela 1% == 14%.


Predjel Platak, vrlo je slabo pomlađen što je u skladu sa strukturom te
šume, a samo pojedini dijelovi znatnije otvoreni daju dobar bukov podmladak.
Predjel Jelenje, koji je sječen ranije znatnim intenzitetom dobro je pomlađen
obim vrstama.


Prije nego li se pristupi bilo kakvom donošenju zaključka, treba ovdje
istaći da se oni odnose samo za sastojine gospodarskog značaja, a ne one
izrazito zaštitnog karaktera, u kojima se mora i dalje voditi stablimična
preborna sječa.


Naprijed izneseni numerički podaci i grafički prilozi upućuju nas u predmetu
regeneracije bukovih sastojina viših planinskih područja na slijedeće: