DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 31     <-- 31 -->        PDF

ZAKLJUČKE:


1. Uspješna i trajna regeneracija visokih planinskih bukovih šuma, koje
se znatno ne udaljuju od normalne drvne zalihe, može se postići jedino sječama
od najmanje 25—30 posto ukupnog šumskog fonda.
2. Navedenim načinom gospodarenja, ukoliko se ne vodi posebna briga o
vremenu sječe, a obzirom na urod sjemena bukve i četinjara (jele i smreke)
ne postizava se povećanje učešća četinjara u sastojini. To se povećanje postizava
samo sječama van vremena uroda bukovog žira. Ovaj kriterij znatno
udaljuje gospodarenje tim šumama od ostalih prebornih tipova i treba ga
uvažiti kod planiranja sječe.
3. Raspored intenziteta sječe po površini ne mora biti jednosmjeran i treba
ga saobraziti specifičnim sastojinskim prilikama pojedinih odjela ili njihovih
dijelova. Kod ovog rasporeda osnovni kriterij treba da bude stanje tla i kvaliteta
sastojine.
4. Stalno provođenje označenog metoda gospodarenja stvoriti će u perspektivi
sastojinu, koja će tražiti znatne radove na njezi šuma.
5. Otvaranje pojedinih većih ili manjih površina sječom u krugove ili pruge
neminovno uslovljava riziko boljeg ili slabijeg prirodnog pomlađenja naročito
u periodu traženja najbolje metode rada, pa će popunjavanje ili kompletna
sadnja biti redovan posao u ovim šumama. Kako u ovim područjima
dominira bukva, koja se bolje pomlađuje od jele i smreke, to će trebati sadnicama
unositi ova dva četinjara. Prvenstveno će se unositi autohtone vrste,
dok se ne ispita pravilnost i uspjeh unosa stranih vrsta.
6. Prigodom prelaza iz ranijeg stablimičnog prebornog gospodarenja u gospodarenje
označenog tipa, sječu stabala treba -podvrći kriteriju kvalitete. U
svakoj šumi imamo četiri kvalitetne vrste stabala.
1. Stabla u stanju propadanja,
2. Stabla iznad promjera zrelosti,
3. Stabla ispod promjera zrelosti nekvalitetna,
4. Stabla ispod promjera zrelosti kvalitetna.
Kod provedbe radova na regeneraciji sastojina primarno se sijeku stabla
prve i druge vrste, a tek sekundarno se vodi briga o budućoj strukturi sastojina.
Od odnosa i grupacije navedenih vrsta kvaliteta stabala i stanja tla ovisit
će jači ili slabiji zahvat na određenoj površini. Tako ćemo u ovoj prvoj fazi
prijelaza na nov način gospodarenja imati površina raznih intenziteta sječe,
pa i do čistih sječa u manjim površinama.
Ovdje treba istaći da je potrebno utvrđivanje promjera zrelosti, za ovaj
tip šume, od većeg značaja, nego za ostale tipove šuma u kojima se preborno
gospodari, pa je zbog toga taj element naprijed spomenut.


7. Jači intenziteti sječe naročito pogoduju regeneraciji smreke, što nije
slučaj kod stablimičnog prebornog gospodarenja.
8. Redovitim sječama jačeg intenziteta u vidu krugova ili ploha, bržim
se tempom likvidiraju nekvalitetna stabla i dobiva u najkraćem vremenskom
razmaku vrlo kvalitetna sastojina. Ovakav metod rada koristan je u šumama
prašumskog tipa sa znatnom drvnom masom iznad normale, jer skraćuje period
pretvorbe te šume u uređenu šumu.
9. Konačno treba istaći da ovakvo gospodarenje povlači za sobom čitav
niz šumsko uzgojnih radova, počevši od sakupljanja i selekcije šumskog sje