DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 33     <-- 33 -->        PDF

SAVREMENIJA OPREMA ZA VUČU DRVETA I EKONOMIČNOST
IZVLAČENJA TRUPACA VITLOM TRAKTORA FERGUSONA Fe-35*


Ing. AMER KRIVEC*


U sadašnjoj situaciji razvoja mehanizacije u iskorištavanju šuma kod nas
je najkritičnije i najmanje mehanizirano izvlačenje i vuča trupaca od panja
do kamionske ceste. Ta faza se dijeli na dvije operacije — izvlačenja pojedinih
komada od panja do šumske vlake i vuča ili vožnja po vlakama do kamionske
ceste. Za te poslove smo još uvijek pretežnim dijelom ovisni o animalnoj vuči,
koja je iz dana u dan skuplja. Teški uvjeti života i rada »kirijaša« u šumi,
dovode do neprekidnog migriranja ili bolje reći bježanja ljudi iz šumske u
ostale privredne grane. Prisiljeni smo uvoditi mehanizaciju. Nas zanima, kakve
su razlike između troškova rada sa strojevima i animalnom snagom. Da li je
uvijek i u svim prilikama potrebno upotrebljavati strojeve i njima nadomještavati
konje.


Na ovom ćemo se mjestu ograničiti samo na opis i upotrebu bolje — savremenije
opreme za traktor Fe-35 za vuču drveta po vlaci i analizirati troškove
rada izvlačenja trupaca sa traktorskim vitlom te ih usporediti sa konjima.


I. PRIKLJUČCI TRAKTORA
Traktore Fergusone smo već djelomice uveli za rad u šumi kod izvlačenja
drveta po šumskim vlakama. Upotrebljavamo polugusjenice i gusjeničaste lance
na zadnjim točkovima, a da povećamo adheziju, dodali smo mu različita opterećenja,
itd. Tako opremljen traktor uspješno vuče, odnosno radi, po slabim,
strmim i krivuda vim vlakama.


Osim te opreme mora traktor imati i priključke za različite poslove: privlačenje
trupaca, vezanje drveta za traktor, mora zaštititi čovjeka na tim poslovima
i drugo. Zato smo konstruirali, upotpunili i atestirali slijedeće priključke:


1. Prednje traktorsko vitlo (si. 1, 2, 3)
To je vitlo postavljeno ispred prednjeg dijela traktora, tako, da ne snizuje
»klirensa«. Ima jedan bubanj, na koji se može naviti oko 70 m čeličnog užeta
0 10 mm. Na prednjem dijelu ima vitlo 4 valjka — 2 ležeća i 2 stojeća, kroz
koje se provuče čelično uže kada je potrebno da se vitlom izvlači traktor.
(si. 2, 3)


* Objavljeno u »Gozdarskem vestniku« 7/8-1963. Zbog aiktuelnosti objavljuje
se i u Šumarskom listu.
445