DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Paralelno sa općim privrednim razvojem naglo se povećava i potrošnja
kartona i papira za čiju se proizvodnju u prvom redu upotrebljava četinjavo
drvo, a i proizvodnja umjetnih ploča iverica i vlaknatica najradije
troše tu vrst sirovina zbog relativno male specifične težine. Jednom riječju
svestrana upotreba četinjavog drveta normalno je da vrši pritisak na sječu
četinjača. Zbog toga je nužno u politici gospodarenja sa četinjačama pronaći
odgovarajuća rješenja koja će zadovoljiti ovu disproporciju.


Kao najbolja zamjena četinjastog drveta u proizvodnji celuloze i umjetnih
ploča jest drvo nekih listača, koje ima po specifičnoj težini i po dužini
vlakna najbliže osobine četinjastom drvetu, pa će biti potrebno u tom
smislu usmjeravati i potrošnju drveta.


Normalno se može očekivati, da će privredni razvoj zemlje i u narednom
7-godišnjem razdoblju najmanje zadržati dosadašnji porast, pa se
paralelno s tim mora kao nužno pretpostaviti da će i potrošnja drveta u
tom razdoblju iz godine u godinu rasti.


Prema tome ne može se ni pretpostaviti, da će se moći proizvodnja u
eksploataciji šuma u tom razdoblju zadržati na dosadašnjem nivou.


Sume listača po svojoj starosnoj strukturi imaju nepovoljan odnos
dobnih razreda, jer osjetno pretežu mlade i srednjodobne sastojine uslijed
čega je i proizvodnja trupaca premalena s obzirom kako na potrebe tako
i na veličinu šumskih površina. Međutim, sječe putem proreda a naročito
čišćenja nisu se dosada mogle provoditi u onom opsegu kako to traže uzgojni
momenti dijelom zbog previsokih troškova proizvodnje, a dijelom
zbog zaostalosti drvarske industrije koja za drvni materijal dobiven iz proreda
i čišćenja nije dosada imala dovoljno postrojenja za preradu. U narednom
razdoblju uzgojne sječe putem čišćenja i putem sitnih proreda
mogu prema nekim ocjenama biti dopunski izvor sirovina naročito kao
industrijsko prostorno drvo za nove tvornice celuloze i umjetnih ploča.


b) Uzgoj šuma


I u ovoj se djelatnosti šumarstva razdoblje od 1952—1962. g. bitno
razlikuje od prethodnih razdoblja karakterističnim po vrlo velikim radovima
na pošumljavanju koji su imali više propagandni nego ekonomski
karakter što se vidi i po tome jer je uspjeh tih radova bio ispod 50%.


Problem visine sječa usko je vezan sa problemima grane uzgoja šuma.
Dok se u razdoblju do 1956. g. više ispoljava orijentacija na pošumljavanje
i melioraciju degrađiranih šuma krškog područja u drugom je polurazdoblju
od 1957. pa dalje ova orijentacija prvenstveno išla u pravcu
unapređenja ekonomskih šuma sa ciljem efikasnijeg ulaganja radi što bržeg
uklanjanja odnosno ublažavanja debalansa između proizvodnje i potrošnje
drveta. Radi toga bila je već u 5-godišnjem planu (1957—1961)
predviđena snažna akcija za podizanje brzorastućih šuma listača i četinjača.
Ovaj je plan međutim u realizaciji osjetno podbacio, dijelom zbog
pomanjkanja sredstava, dijelom zbog organizacijske nesređenosti šumarstva,
pomanjkanja mehanizirane opreme i kvalitetnog sadnog materijala.
Podbacivanje plana podizanja plantaža i ostalih kultura brzog rasta imalo
je svakako bar djelomičnog utjecaja na opreznije zahvate u sječi prirodnih
šuma.


Znatnija investicijska ulaganja počela su se vršiti tek od 1955.g. nakon
osnivanja Fonda za unapređenje šumarstva. Zbog ograničene namjene