DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 6     <-- 6 -->        PDF

ske komunikacije i objekte, kompletirati opremu za sve djelatnosti šumarstva,
smanjivati troškove proizvodnje te prići potpunijem iskorišćavanju
šuma.


Prema tome na .temelju kretanja u proteklom razdoblju i ocijenjene
strukture i visine potrošnje drveta u narednih 7 godina razvojna koncepcija
šumarstva trebala bi se kretati u pravcu:


— intenzivnijeg korištenja šumskog fonda prirodnih šuma listačačetinjača kao i maks´malnijeg iskorišćenja posječenog drveta, prilagođavajući
strukturu šumske proizvodnje što više potrebama tržišta i prerađivačke
industrije;
— intenziviranja uzgojnih mjera radi jačanja postojećeg šumskog
fonda i stvaranja uslova za njihovo bolje korišćenje, podizanje šumskih
plantaža i intenzivnih kultura određene dinamike, koja će osigurati nove
izvore drveta već u najbližoj budućnosti;
—. proširenja mreže saobraćajnica, kompletiranja opreme te izgradnje
objekata radi snižavanja troškova proizvodnje i poboljšanja uslova rada.
Ovako.zacrtanim razvojnim pravcem ukupna bi se sječa u društvenim


šumama u 1970. godini kretala:


Ostvarena Plan za Indeks
sječa u 1962.
u 000 m3 1970. g.
u 000 m3 1970/1962.
listača 2.921 3.450 118
četinjačaUkupno:
493
3.414
550
4.000
112
117


U predviđenom porastu potrošnje drveta odnosno u zacrtanom razvoju
prerađivačke industrije za razdoblje do 1970. g., veoma je naglašena
orijentacija na kemijsku preradu drveta i na proizvodnju umjetnih ploča
iverica i vlaknatica. Svakako je ovakva orijentacija u skladu sa strukturom
šumskog fonda, jer pruža mogućnost da se šumarstvo u politici sječa
orijentira u narednom razdoblju na jače uzgojne zahvate u mladim sastojinama,
jer će drvni materijal i iz takvih sječa imati osiguranog potrošača
u novim kapacitetima prerade drveta.


Takva orijentacija u preradi drveta imat će svakako utjecaja u eksploataciji
društvenih šuma na strukturu proizvodnje šumskih sortimenata koja
će predvidivo izgledati ovako:


Proizvedena
količina u Plan za Indeks


Sortiment


1962. g. 1970. g. 1970/1962.
u 000 m3


Trupci za rezanje 994 935 94
Trupci za furnir-ljuštenje 69 80 116
Celulozno drvo 331 800 241
Ostalo ind. drvo 120 560 467
Ostalo tehničko drvo 209 210 100
Ogrjevno drvo 1.125 1.050 93