DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 69     <-- 69 -->        PDF

10. Saradnja i izmena iskustava bila bi za nas interesantna prvenstveno u
ovim pravcima:
a) Za seme i reprodukcioni materijal (kalemovi i polen) belog bora, breze,
munike i jasena.
b) Izmena iskustava na radovima pošumljavanja i rekonstrukcije degradiranih
šuma i šikara.
c) Izmena iskustava na mehaniziranoj pripremi zemljišta na terasama za
plantažiranje.
d) Izmena iskustava na kompleksnoj zaštiti zemljišta od erozije.
e) Izmena iskustava za hemijsku preradu drveta za stočnu krmu — (hidroliza).


11. Sa strane NR Bugarske stavljen je predlog saradnje po sledećim problemima
:
a) Izmena iskustava i reprodukcionog materijala topola i vrba.
b) Nabavka semena borovca i crnog bora iz semenskih sastojina.
c) Izmena iskustava sa mehanizacijom (lakšom) naše proizvodnje (Ferguson
— ITM).
d) Izmena iskustava u drvnoj industriji (rad na pilanama i fabrikama
nameštaj a).


12. Stavljen je predlog o uzajamnom pozivanju na sva stručna savetovanja
i simpozijume; izmenjivanju literatura i stručne dokumentacije, te o organizovanju
uzajamnih poseta grupa specijalista po određenim užim materjama
(topole, četinari, erozija, mehanizacija, pilane, nameštaj i si.) na principu
reciprociteta.