DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 70     <-- 70 -->        PDF

ORNITOLOŠKA STANICA NA LOKRUMU


Rastrzanost naše obale dolazi do potpunog
izražaja u njenoj razvedenosti, te u
nizu otoka i otočića posebno mjesto po
svojim specifičnim osebinama zauzima otok
Lokrum, ikoji leži u neposrednoj blizini
grada Dubrovinka. Lokrum predstavlja
specijalni rezervat botaničkog karaktera,
čija je zaštita uslovljena autohtonom makijom,
ostacima starog parka s egzotama
kao i kulturnohistorijskim spomenicima.


Pod raskošnom mediteranskom vegetacijom
i južnim suncem otočić tone u plaveti
mora. Odlaskom dana smiruje se i
život u njemu, a tišina postaje nametljiva,
dašci vjetra ne viju palmama niti čempresima,
ali je to samo čas, utišanost nestaje
glasanjem jejića, prodiranjem buke mora
i treperenjem zvijezda.


Na Lofcrumu nalazi se Biološki institut
Jug. akademije znanosti i umjetnosti u
Dubrovniku, te je u okviru istog Instituta
tokom god. 1961. osnovana Ornitološka stanica
s namjerom proučavanja kopnene
ekologije. Općenito uzevši za osnivanje
stanica prikladna su takva područja koja
leže na selidbenim putovima" ptica ili na
mjestima naročito značajne ornitofaune.


Kako je područje Dalmacije s aspekta
ornitofaune nadasve interesantno, stanica
na Lokrrumu bila bi centar za objektivno
proučavanje svih osnovnih pitanja iz područja
biologije ptica. Na stanici se organizirao
rad na detaljnom prstenovanju ptica.


Na taj način će se moći potvrditi i proširiti
podaci o dobro poznatim vrstama, utvrditi
razlike među vrstama, kao i spolni dimorfizam
i starost ptica. Prikupljati će se
podaci o uhvaćenim pticama s domaćim i
stranim prstenovima, otkrivati će se rijetke
kao i progresivne i konzervativne vrste,
te brojnost individua neke vrste. Mogu se
konstatirati promjene puta seoba uslijed
proširenog areala ako i utvrditi- pripadnost
pojedinim populacijama.


Uz ostale pozitivne strane, stanica na
Lokrumu ima veliku prednost u tome što
je to otok, te je prirodno ograničen pa se
može za vrijeme proljetnog i jesenskog
preleta ptica ostvarivati pravi »lovni
park«. Tehnička sredstva za lov ptica su
mreže i klopke, dok je do sada uobičajeni
i uvriježeni lov pomoću ljepka strogo zabranjen.
Mrežama se love pojedini pred-.™
stavnici neke vrste ili se mreže razapinjuffl
na mjestima ptičjih kolonija. U oba slu-3
čaja je prstenovanje kvalitetno, samo štoW
prstenovanjem pojedinih kolonija istovrs-S
nih ptica postoji vjerojatnost većeg broja if
nalaza a s tim u vezi i naučnih podataka
za spomenuta rješavanja.


Mreže koje se zasada upotrebljavaju
kod nas standardnog su tipa i veličina
2X5 m i 2X10 m. Boja mreža za vrijeme
vegetacijskog perioda je obično zelena,
smeđa može i modra uz vodu, dok se zimi
može uspješno upotrijebiti bijela mreža.


tisi ft


Mreže s pticama