DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 70     <-- 70 -->        PDF

ORNITOLOŠKA STANICA NA LOKRUMU


Rastrzanost naše obale dolazi do potpunog
izražaja u njenoj razvedenosti, te u
nizu otoka i otočića posebno mjesto po
svojim specifičnim osebinama zauzima otok
Lokrum, ikoji leži u neposrednoj blizini
grada Dubrovinka. Lokrum predstavlja
specijalni rezervat botaničkog karaktera,
čija je zaštita uslovljena autohtonom makijom,
ostacima starog parka s egzotama
kao i kulturnohistorijskim spomenicima.


Pod raskošnom mediteranskom vegetacijom
i južnim suncem otočić tone u plaveti
mora. Odlaskom dana smiruje se i
život u njemu, a tišina postaje nametljiva,
dašci vjetra ne viju palmama niti čempresima,
ali je to samo čas, utišanost nestaje
glasanjem jejića, prodiranjem buke mora
i treperenjem zvijezda.


Na Lofcrumu nalazi se Biološki institut
Jug. akademije znanosti i umjetnosti u
Dubrovniku, te je u okviru istog Instituta
tokom god. 1961. osnovana Ornitološka stanica
s namjerom proučavanja kopnene
ekologije. Općenito uzevši za osnivanje
stanica prikladna su takva područja koja
leže na selidbenim putovima" ptica ili na
mjestima naročito značajne ornitofaune.


Kako je područje Dalmacije s aspekta
ornitofaune nadasve interesantno, stanica
na Lokrrumu bila bi centar za objektivno
proučavanje svih osnovnih pitanja iz područja
biologije ptica. Na stanici se organizirao
rad na detaljnom prstenovanju ptica.


Na taj način će se moći potvrditi i proširiti
podaci o dobro poznatim vrstama, utvrditi
razlike među vrstama, kao i spolni dimorfizam
i starost ptica. Prikupljati će se
podaci o uhvaćenim pticama s domaćim i
stranim prstenovima, otkrivati će se rijetke
kao i progresivne i konzervativne vrste,
te brojnost individua neke vrste. Mogu se
konstatirati promjene puta seoba uslijed
proširenog areala ako i utvrditi- pripadnost
pojedinim populacijama.


Uz ostale pozitivne strane, stanica na
Lokrumu ima veliku prednost u tome što
je to otok, te je prirodno ograničen pa se
može za vrijeme proljetnog i jesenskog
preleta ptica ostvarivati pravi »lovni
park«. Tehnička sredstva za lov ptica su
mreže i klopke, dok je do sada uobičajeni
i uvriježeni lov pomoću ljepka strogo zabranjen.
Mrežama se love pojedini pred-.™
stavnici neke vrste ili se mreže razapinjuffl
na mjestima ptičjih kolonija. U oba slu-3
čaja je prstenovanje kvalitetno, samo štoW
prstenovanjem pojedinih kolonija istovrs-S
nih ptica postoji vjerojatnost većeg broja if
nalaza a s tim u vezi i naučnih podataka
za spomenuta rješavanja.


Mreže koje se zasada upotrebljavaju
kod nas standardnog su tipa i veličina
2X5 m i 2X10 m. Boja mreža za vrijeme
vegetacijskog perioda je obično zelena,
smeđa može i modra uz vodu, dok se zimi
može uspješno upotrijebiti bijela mreža.


tisi ft


Mreže s pticama
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Lov pomoću mreže nije jednostavan, jer


iziskuje veliko terensko iskustvo i dobro


poznavanje biologije ptica općenito, kao i


u taku jednog dana.


Mreže se postavljaju pod pravim ili
šiljastim kutem ,s tlom, moraju se uklopiti
u pejzaž vješto i nenametljivo. Postavljanje
mreža na relativno brisanom prostoru
je riskantno zbog vidljivosti mreže, koja
je zavisna o dobi dana odnosno o momentanoj
rasvjeti kao i o vjetru i njegovoj
jačini. Poznato je da su ptice vanredni vizuelni
tipovi, tako da se kod postavljanja
mreža moraju svi momenti uzeti u obzir.
Kako su mreže pravokutne, dulja strana
mora biti paralelna s tlom a na kraćim
stranama se mreža fiksira pomoću nosača
mreže. Ukoliko je mreža pokretljiva i
kod slabijeg vjetra ili postoji mogućnost
da se zaplete onda se i ona strana prema
tlu učvršćuje za grmlje ili kakvu nižu biljku.
Mreža je zapravo trostruka. Osnova
se sastoji od guste mrežice s malim oknima,
a s jedne i druge strane te fine mrežice
nalazi se mreža v velikim oknima. Gusta,
osnovna mrežica izvlači se kroz velika
okna i to u gornjim slojevima i na taj
način nastaju malene vrećice u koje kod
lijeta ptica neoštećena padne i ne može
se tako lako osloboditi. Mreže za lov malih
ptica su lagane, baš zato da gusta mrežica


uslijed težine ne padne dolje, nego da stvori
spomenute vrećice. Mreže se proizvode
iz sintetičnog ili prirodnog materijala.


Kad prestane turistička sezona na Lokrumu
mogu se mreže ostavljati takom cijelog
dana, a za vrijeme mirnog vremena
i noću, mogućnost za prstenovanje je gotovo
idealna, što se odražava na broju kao
i na vrstama prstenovanih ptica.


Kad su mreže razapete, ili se u njih
ptice utjeraju ili se prepuštaju da ptice
same od sebe u njih ulijeću. Metoda prstenovanja
iziskuje stalnu aktivnost terenske
ekipe, jer je potrebno mreže stalno obilaziti,
ptice oslobađati, prstenovati i pustiti.
Ptice ne smiju dugo visjeti u mreži, jer
obično visi s glavom prema dolje, pa se
događa da se jako poremeti ravnoteža a
može ptica i uginuti. Vrlo često se mreža
montira i za jednu jedinu pticu, što ima
svoje kauzalno opravdanje.


Iskustva su pokazala, da uspjeh lova a
time i primjene metode prstenovanja, kao
eksperimentalne metode, zavisi od bezbroj
faktora, koji su uvijek drugačiji odnosno
stalno se mijenjaju. Kako posebne vremenske
prilike (pomanjkanje hrane, velika
hladnoća, vjetar, snijeg) uslovljavaju
često veliku koncentraciju ptica na jednom
vrlo malom području, rad s mrežama može
biti naročito značajan i lov ptica obilat,
tako da su mreže formalno krcate pticama.


Kod kolonija u povoljnim satovima dana
može se uhvatiti tokom jednog lova istodobno
i nekoliko desetaka istovrsnih ptica.
Primjerno kolonijalno prstenovanje vršeno
na strmim i pjeskovitim obalama Neretve
u toku dva proljeća vrste Riparia
riparia (bregunica čađavica) i to isključivo
adultnih predstavnika. Nastupale su nekoliko
stotina parova i bile su u fazi vršenja
osnovnih životnih manifestacija i u par
dana u ranim jutarnjim satima ulovljeno
je u oba navrata cea 1.000 kom., te su puštene
da u slobodi nose prsten našeg Odjela.
Može se dogoditi da je lov slab ili nikakav
što ima svoje opravdanje s obzirom
na kontinuiran slijed promjena koje se
konstantno zbivaju u prirodi u duljim i
kraćim vremenskim razmacima.


U prvom redu u interesu nam je da na
neki način dostignemo barem jedan dio
broja prstenovanih ptica ostalih evropskih
zemalja, kako bi se kvalitetno i kvantitetno
uklopili u tu sveopću djelatnost na svijetu.
Ozbiljnost i kvalitet rada metodom
prstenovanja zahtijeva planski-sistematičnu
fazu, a naročito u radu Ornitološke
stanice. U god. 1962. Stanica je prstenovala
4.283 kom ptica sa cea 75 vrsta, od
toga neke vrste nisu dosada uopće prstenovane
kod nas ili u vrlo malom broju.
Tendenciozno su neke vrste prstenovane
u većem broju, kao što je to kod vrste
Larus argentatus (galeb klaukavac).


Broj nalaza prstenovanih ptica unutar
naše zemlje kao i izvan njenih granica
usko je vezan s brojm prstenovanih ptica.
Nema sumnje da na broj nalaza prstenovanih
ptica našim prstenom djeluje i položaj
naše države na Balkanskom poluotoku,
jer putovi nekih naših selica kao i cilj
zimovališta su Afrika i Azija, a javljanje
nalaza nije proporcionalno s brojem prstenovanih
ptica. Mnogi se nalazi izgube o
njima ništa neznamo ili su podaci manjkavi,
tako da su gotovo izgubljeni.


Kao što je poznato prstenuju se mladunci
u gnijezdu, mlade ptice na gnijezdu,
izvan gnijezda kao i odrasle ptice. Kod
prstenovanja mladunčadi u gnijezdu čitav
posao je riskantan, jer nije rijetka pojava
da mladi stradavaju neposredno nakon prstenovanja.
A da ponese ptica prsten sretno
od gnijezda kroz cijeli život uz evidenciju
o njenom bivstvovanju, koliko bi bilo
naučnih podataka na osnovu kojih bi se
mogli stvoriti vrijedni i značajni zaključci.


Sve se više orijentiramo na prstenovanje
ptica izvan gnijezda onih koje su sposobne
dobro letjeti i spašavati se od svih
životnih opasnosti, drugim riječima koje
su sposobne za život kao dobre biološke
jedinke.


483