DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1963 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ukupna se kretanja u djelatnosti uzgoja šuma predviđaju:
Realizacija Plan za Indeks
u 1962. god. 1979. g. 1970/1962.
Pošumljavanje — ukupno 5.062 ha 9.000 ha 178
u tome:


— redovnih sječina 2.766 ha 3.000 ha 103
— plantaža i intenzivnih kultura 2.296 ha 6.000 ha 281
— ostali šumsko-kulturni radovi 31.262 ha 65.000 ha 208
Realizacijom predviđenog opsega šumsko-kulturnih radova konstantno
bi se osiguravalo intenzivnije iskorištenje fonda postojećih šuma, a ujednačenom
dinamikom podizanja plantaža povisio bi se kapacitet šumske proizvodnje
već u 1976. g. za minimalno 1,200.000 m:J brutto drvne mase
godišnje, što znači povećanje današnjih cea za oko 35%.


Radi osjetno visokih transportnih troškova oko izvoza drveta iz
šume, a zbog još uvijek nedovoljne mreže šumskih saobraćajnica, nastavit
će se i u narednom periodu sa izgradnjom šumskih cesta, vlaka i putova.


Potreba izgradnje i proširenja šumske saobraćajne mreže nije samo
postulat sniženja troškova proizvodnje, nego bi bez sistematskog proširenja
saobraćajne mreže došlo u pitanje predviđeno povećanje sječa putem
sitnih proreda i čišćenja.


Radi toga se predviđa u 7-godišnjem planu nastaviti po već ustaljenoj
dinamici izgradnje cesta i šumskih vlakova u dužini od 200—220 km
prosječno godišnje, koja je dužina u skladu i sa kapacitetom šumskograđevnih
poduzeća.


Da bi ovakav razvojni put šumarstva bio na realnim osnovama, trebat
će ne samo nastaviti nego i pojačati opremanje šumarstva u svim njegovim
djelatnostima tehničkom opremom i mehaniziranjem svih radova. Nužnost
uvođenja mehanizacije ne osniva se samo na velikom opsegu predviđenih
radova, na pojeftinjenju proizvodnje, nego se naročito oštro postavlja
zbog sve težeg uključivanja radnika u šumsku proizvodnju. U tu
svrhu trebat će u toku 7-godišnjeg razvoja uložiti najmanje oko 4 milijarde
dinara.


Usko vezano sa proširenjem mehanizacije, sa pomanjkanjem radne
snage, trebat će poduzeti potrebne mjere da se stvore što povoljniji uslovi
za radove u šumi radi uključivanja u proizvodnju što većeg broja stalne
radne snage uz paralelno podizanje stručne strukture i radnika i tehničkog
osoblja da bi mogli rješavati probleme i uspješno izvršavati radove suvremenije
šumske proizvodnje.


Zaključno se može reći, da se predviđeni razvoj ove oblasti ne može
ni zamisliti bez odgovarajuće materijalne baze. Za predviđeni opseg radova
na unapređenju i proširenju proizvodnje šumarstvo nema dovoljno
sredstava, pa se je u prvim koncepcijama 7-godišnjeg razvoja pošlo od
pretpostavke da će se u tom razdoblju riješiti problem financiranja bilo
putem siobodmh cijena šumskih proizvoda, bilo putem daljnjeg zadržavanja
olakšica i oslobođenja od davanja doprinosa iz dohotka kao i dodjelom
dugoročnih kredita uz povoljne uslove.


Konačno kvantificiranje; elemenata proizvodnje kao i određivanje
izvora sredstava uslijedit će nakon izvršenih studija i analiza o pravcima
i mogućnostima kompleksnog razvoja privrede SR Hrvatske.