DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 39     <-- 39 -->        PDF

UPOTREBA EKSPLOZIVA U SA VREMENOM ŠUMARSTVU


Ing. Ivan Oštrić


Do upotrebe eksploziva u šumarstvu došlo je tek poslije I svj. rata 1918.
godine, kada su se na tržištu pojavili amon-nitratni eksplozivi, kojih je manipulacija
i upotreba praktičnija od baruta. Eksploziv se najvećim dijelom upotrebljavao
pri razbijanju i vađenju panjeva stoljetnih hrastova u svrhu dobivanja
sirovine za tanin ili za melioraciju šumskog Zemljišta i njegovog pretvaranja
u poljoprivredno. Ipak o upotrebi eksploziva u šumarstvu imamo malo podataka,
te nam sa toga područja nedostaju, podaci strane prakse i domaćeg iskustva. Ono,
sa čime se raspolaže i suviše je oskudno.


U stranoj literaturi imamo podatke o upotrebi eksploziva prigodom razrahljivanja
zemljišta kod osnivanja povrtnjaka, voćnjaka, vinograda i hmeljnjaka.
Upotreba eksploziva se naročito preporuča kod teških tala, koje treba temeljito
razrahliti, zatim za razbijanje glejastog i laporastog nepropusnog sloja
u svrhu uspostavljanja kapilarne veze sa donjim propusnim slojem. Ovo inače
nije moguće učiniti sa teškom mehanizacijom, koja nam danas stoji na raspoloženju.


U vlastitoj praksi imao sam slučajeva, da se je za miniranje hrastovih panjeva
za tanin trošilo eksploziva u vrijednosti 700 din za 1 prm panjevine. Intervencijom
u pogledu njegovog racionalnijeg korišćenja, uspjelo je ovaj iznos
svesti u prosjeku na 250 din po 1 prm. No, još uvijek se kod pojedine grupe
radnika očitovalo pravo rasipništvo, jer se je utrošak eksploziva po 1 prm panjevine
u konkretnim uslovima kretao od 120—310 dinara. Ovo se navodi samo
kao dokaz, da jedino racionalno trošenje i stručna upotreba eksploziva može dovesti
do njegove povećane primjene i korišćenja u šumarstvu.


U novije vrijeme eksploziv se u šumarstvu dosta upotrebljava za vađenje
panjeva radi pripreme zemljišta za rad teške mehanizacije na rigolanju kod
osnivanja savremenih plantaža topole. No, i pored toga, moglo bi se reći, da je
primjena eksploziva kod nas u ovoj grani još uvijek u povojima. Njegove osebine
i prednosti uopće se ne koriste za sniženje troškova u meliorativnim zahvatima
i sa ciljem pospješivanja prirasta u procesu proizvodnje drvne mase, premda
ima uslova da se to postigne.


Miniranje panjeva i rigolanje zemljišta predstavljaju danas najvišu stavku
u strukturi troškova plantažiranja topola. Ukoliko se radi o relativnom šumskom
zemljištu, postoji mogućnost, da se ovi troškovi bar donekle snize uzgajanjem
poljoprivrednih kultura, odnosno unovčenjem akumuliranih hraniva u
tlu. Ukoliko se pak radi o apsolutnom šumskom zemljištu, koje bi trebalo biti
i najinteresantnije za povećanu proizvodnju drvne mase, visoki startni troškovi
mogu dovesti u pitanje rentabilnost toga posla.


37