DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 78     <-- 78 -->        PDF

O OBILJEZBI I DOZNACI (KONSIGNACIJI)
STABALA ZA SJEČU


U ovom napisu obradit će se obilježba
i doznaka stabala za sječu kako je to zakonskim
propisima određeno i praksa danas
vrši, te na kraju dati konkretan prijedlog
za praktičnu primjenu obilježbe i
doznake stabala za sječu, a u cilju povećanja
produktivnosti, kvalitete doznake i
smanjenja troškova.


Svakoj sječi stabala prethodi izbor i
obilježba stabala, te doznaka stabala (konsignacija),
a ova opet ovisi o načinu sječe,
(čista, oplodna, postupicna i preborna sječa),
o uzgojnim zahvatima (čišćenje, proreda,
konverzija) i o načinu prodaje (prodaja
na panju, uz naknadnu premjerbu ili gotovih
izrađenih sortimenata), te o zakonskim
propisima, koji su tu materiju tokom
niza godina propisivali. /


Prema zakonskim propisima svakoj obilježbi
odnosno doznaci stabala za sječu
putem njege, čišćenja, proreda i sječa (čista,
oplodna, postupicna i preborna sječa)
treba prethoditi izbor stabala odnosno odabiranje
stabala za sječu.


Odabiranje stabala za sječu jest (najvažniji
stručni posao, koji prethodi svakoj
sječi, a ovisi o cilju gospodarenja, propisanim
uzgojnim zahvatima gospodarskih
osnova, a katkada i o potrebi tržišta. Prema
tome odabiranje stabala za sječu treba
da vrši najstručnije šumarsko stručno osoblje
— šumarski inžinjeri ili iskusni šumarski
tehničari i visokokvalificirani radnici
iz uzgoja.


Doznaka (konsignacija) odabranih stabala
za sječu vrši se u praksi ili odvojeno
(samo obilježavanjem, zadiračem, bojom,
krečom i si.) ili istovremeno sa doznakom
i procjenom stabala (kolobrojem,
čekićem i promjerkom).


Način obilježbe (doznake, konsignacije)
i procjene stabala za sječu ovisi:
a) o načinu sječe (čišćenjem, proredom,
čistom, oplodnom ili prebornom sječom),


b) o načinu prodaje (prodaja u dubećem
ili u vlastitoj režiji izrađenih sortimenata).


Ad a) Obilježba stabala putem čišćenja


— kao prvoj uzgojnoj mjeri njege mladih
sastojina — vrši se zadiračem u prsnoj
visini stabalca, te čekićem doznačnog čekića
u žilištu stabalca i u prsnoj visini ili
bojom u prsnoj visini. Jača stabalca promjera
od 10 cm na više obavezno se obilježavaju
kolobrojem, mjerenjem prsnog
promjera i ocjenom visine, a procjena drvne
mase utvrđuje se naknadnom premjerbom.
Obilježavanje stabala putem proreda —
prethodno odabiranje stabala (negativna
selekcija) — bojom ili zadiračem, a doznaka
uz stablimičnu procjenu kolobrojem


v. žilištu i prsnoj visini, doznačnim čekićem
u žilištu i prsnoj visini, te premjerom
prsnog promjera promjerkom i ocjenom
stabalne visine, te ocjenom sortimenata.
Obilježba stabala za sječu čistom sječom
vrši se već prema cilju gospodarenja
i načinu obnove sastojina.


Kod čistih sječa, panjača za proizvodnju
vinogradskog kolja (kestenovi i bagremovi
kolinjaci) te kod sječa kestenovih
štapova obilježba se vrši samo prostorno


— zatesavanjem graničnih linija površina
(pruga), a procjena naknadnom premjerbom.
Kod čistih sječa ostalih panjača, koje
se obavljaju čistim sječama (grabove, hrastove,
johove, bagremove, kestenove, vrbove
i druge panjače) jačih dimenzija od
30 cm. prsnog promjera obilježavanje se
vrši kolobrojem i doznačnim čekićem u
žilištu i prsnoj visini, a procjena stablimičnom
procjenom (mjerenjem prsnog promjera,
ocjenom stabalne visine i sortimenata).


Kod čistih sječa na pruge ili krugove u
svrhu prirodne obnove sastojina naletom
sjemena ili vještačkom sadnjom sadnica ili
kod provedbe konverzije na pruge ili krugove
— obilježba stabala za sječu vrši se
pojedinačno (kolobrojem i doznačnim čekićem
u žilištu ili prsnoj visini), a procjena
stabličnom procjenom svakog stabla
(mjerenjem prsnih promjera, ocjenom stabalne
visine i sortimenata).


Kod svih stepena oplodnih sječa (pripravni,
progalni, naplodni, naknadni i dovršni
si jek), te postupične i preborne sječe
obilježba se vrši pojedinačno (kolobrojem
i doznačnim čekićem u žilištu i prsnoj visini)
a procjena stablimičnom procjenom
^vakog stabla (mjerenjem prsnih promjera
promjerkom, ocjenom stabalnih visina i
sortimenata).


Ad b) Način obilježbe, doznake i procjene
ovisi i o načinu prodaje.


1) Prodaja državnih šuma u prošlosti
vršila se ili u duibećem na panju u šumi,
putem maloprodaje (za lokalne potrebe kućanstva,
škola, državnih i samoupravnih
organa i ustanova, zemljoradničkih zadruga,
javnih društava, te za potrebe seoskih
zanatlija do vrijednosti od 2.000 Din godišnje)
po šumskoj taksi (Čl. 52. Zakona o
šumama) ili putem licitacija (javnim, us