DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 11     <-- 11 -->        PDF

organizacijama, a u poduzećima za preradu drva još i više — radi se o potrebnom
porastu proizvodnosti živog rada od oko 20´% (odnosno od oko 12,52´% ili
dapače 11,50%)!


Radna organizacija trebat će aktivirati njezine rezerve i putem povisivanjaekonomičnosti uz pomoć racionalizacije minulog rada. To također u načelu ne
traži nikakvih dodatnih ulaganja sredstava već traži samo umjesniji rad i poslovanje,
koji ima za posljedicu smanjenje troškova i povišenje prihoda.


Nadalje radna organizacija trebat će putem produženja pogonskog vremena,
uz istu proizvodnost rada i ekonomičnost, povećati obujam ukupne proizvodnje
dakle i ukupnu akumulaciju, što znači uz ista osnovna sredstva — povećatirentabilnost poslovanja, uz pomoć racionalizacije proizvodnje. To također ne
traži nikakvih dodatnih ulaganja sredstava, pa u načelu ni umjesniji rad, već
traži veći obujam proizvodnje — a to znači veći obujam predmeta rada (naročito
sirovine s obzirom na kapacitet sirovinske baze), više radne snage i osiguranje
realizacije viška proizvodnje na tržištu.


Napokon, ako ni taj put ne zadovolji, tj. ne aktivira dovoljno rezervi za
prelaz na skraćeno radno vrijeme, radnoj organizaciji preostaje put ulaganjavlastitih sredstava, a ako ih nema dovoljno — uzajmljenih sredstava, u sitne
tehničke racionalizacije, u mehanizaciju, u preseljenja, u rekonstrukciju, u modernizaciju
(automatizaciju, automaciju). u nova odjeljenja, i pogone. Sve to u
načelu olakšava rad, traži veću kvalificiranost radnika, omogućuje porast proizvodnosti
živog rada i porast ekonomičnosti, a budući da se traži velika ekonomska
efikasnost ulaganja — podiže rentabilnost poslovanja radne organizacije.


Prema vrsti proizvodnje, uvjetima u kojima posluje i radi radna organizacija
— ona će iskoristiti navedene ekonomske temelje i putove skraćivanja
prosječnog radnog vremena. Kako´ se vidi iz navedenog — poželjno je da pri tem
ide navedenim redoslijedom: proizvodnost živog rada putem racionalizacije,
ekonomičnost putem racionalizacije, rentabilnost putem racionalizacije u obliku
produženja pogonskog vremena i putem dodatnih ulaganja (u mehanizaciju i
si.). Ako neki od tih putova, prema navedenom redoslijedu, nije ostvariv u
datom razdoblju, može ga se momentano i preskočiti, ali treba istodobno poduzimati
mjere da se on iskoristi u što bližoj budućnosti. U uvjetima nezaposlenosti,
dovoljne sirovinske baze i osigurane realizacije — put podizanja rentabilnosti
pomoću racionalizacije u obliku produženja pogonskog vremena može
dapače doći i na prvo mjesto, jer pored toga što omogućuje skraćenje radnog
vremena radnika uz njegov rad dosadašnjeg nivoa umješnosti on osigurava
ujedno i veći obujam proizvodnje ili omogućuje smanjenje obujma oruđa za
rad pri istom obujmu proizvodnje (npr. u iskorišćivanju šuma).


U tom poglavlju mi smo teorijski odvojeno osvijetlili pojedine navedene
putove, odnosno ekonomske izvore, uvođenja skraćenog 42-satnog tjednog radnog
vremena. Faktično ti su izvori, odnosno putovi, međusobno dijalektički povezani:
povišenje proizvodnosti živog rada povisuje ekonomičnost i rentabilnost
poslovanja; povišenje ekonomičnosti povisuje rentabilnost poslovanja; povišenje
rentabilnosti poslovanja putem investicijskih ulaganja temelji se na povišenju
proizvodnosti živog rada i ekonomičnosti poslovanja. Pri konkretnom korištenju
tih izvora odnosno putova ne treba zaboraviti na njihovu kompleksnu povezanost,
ali pri njihovu otkrivanju dobro će nam doći njihovo međusobno razlikovanje
prema našem prikazu. Dapače vidimo da do podizanja rentabilnosti