DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 12     <-- 12 -->        PDF

može doći i bez podizanja proizvodnosti rada i ekonomičnosti a putem povećanja
obujma proizvodnje pomoću produženja pogonskog vremena; no, pri tom
može doći ujedno i do podizanja ekonomičnosti. Moguće su na j razlici ti je
kombinacije i smjese opisanih ekonomskih temelja skraćenja radnog vremena
radnika u radnim organizacijama. Do njih dolazi npr. pri ekonomski opravdanim
kooperacijama i integracijama. Korijenje tih ekonomskih temelja nalazi
se u samoj radnoj organizaciji ili izvan nje (sirovinska baza, tržište) ili kombinirano.


NALAZIŠTA SAKRIVENIH REZERVI U RADNIM ORGANIZACIJAMA,
GLAVNE METODE I VRŠIOCI OTKRIVANJA REZERVI TE NJIHOVA
AKTIVIRANJA


Sakrivene rezerve radnog vremena i sredstava treba otkrivati u
pojedinom činiocu proizvodnog procesa i njihovom međusobnom odnosu:


— u živoj radnoj snazi: proučavajući faktičnu i optimalnu struktur u
stalnosti te kvalifikacijsku strukturu radnika; istražujući
faktičnu i optimalnu strukturu radnog vremna radnika (radnih
dana u godini i radnih efektivnih sati u radnom danu); istražujući faktični i optimalni
sistem raspodjele i radničkog samoupravljanja;
— u predmetu rada: proučavajući faktično i optimalno iskorištenj e
sirovine, poluproizvoda te pomoćnih materijala i energij
e (njihovo konzerviranje, dovoljne a najmanje dimenzije, količina i kvaliteta,
jednako upotrebljivi jeftiniji surogati, otpaci, bolje krojenje i si. te štedljivo
iskoriišćavanje energije kontinuiranim radom, isključivanjem trošenja
energije u prekidima rada, radom u tehnički optimalnoj brzini i si.); istražujući
optimalno oblikovanje proizvod a (funkcionalnost, tehnologičnost, estetičnost,
njegovo konzerviranje i pakovanje);
— u oruđu za rad: istražujući faktično i optimalno ekstenzivno i intenzivno
iskorišćivanje kapaciteta oruđa za rad (broj pogonskih dana,
broj radnih smjena, dužina trajanja radnih smjena; njihovo efektivno korištenje
u toku radne smjene; njihovo preventivno održavanje i remont; uska
grla proizvodnje i njihovo otklanjanje);
— u objektivnim uvjetima: iskorišćavaj´ući što potpunije prirodn e
uvjete (stanište, sezone) i zatečene umjetne uvjete (otvorenost
šuma komunikacijama, postojanje sistema navodnjavanja ili odvodnjavanja, i
si.); istražujući faktične i optimalne drug e uvjet e za ra d (psihološke,
fizičke, higijensko-tehničke zaštite za živu radnu snagu; meteorološke i fizičke
za predmet rada; tehničke za oruđe za rad; tehnološke, prostorne i organizacijske
za proizvodni proces); istražujući uvjete financiranja u cilju
optimalnog osiguranja kontinuirane proizvodnje i financijske uspješnosti; proučavajući
ekonomsk e uvjet e za nabavke i prodaje te mogućnosti prilagođavanja
tim uvjetima, i to putem obujma, tj. količine i asortimana proizvodnje,
rokova proizvodnje i isporuka, nabavne i prodajne službe i dr.;
— u međusobnom odnosu navedenih činilaca: istražujući faktično i optimalno
upravljanje i rukovođenje — naročito pripremu proizvodnje,
planiranje, kontrolu i evidenciju, organizaciju radnih jedinica i svih radnih
374