DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 13     <-- 13 -->        PDF

mjesta — te odvijanje proizvodnog i vršenje radnog procesa i po


stupaka.
Glavne metode otkrivanja rezervi su ove:
— opća naučna metoda dijalektičnog materijalizma, koja se temelji na spo


znajama primarnosti materijalnih faktora, jedinstvenosti cjeline svakog organizma
pa i radne organizacije, međusobnog djelovanja dijelova te cjeline i
uvjeta proizvodnje, pretvaranja količine u kvalitetu, dinamičnosti, zakonitosti
razvitka i si.;


— posebna metoda naučnog istraživanja, koju je definirao Descartes razlikujući
njezine faze: snimanje faktičnog stanja, sređivanje (sistematizacija, selekcija)
snimljenih podataka, analiza sređenih podataka, sinteza zaključaka
(projektiranje); tome se dodaje provjera zaključaka (projekta) pokusima i praksom
uz stalno njezino praćenje kontrolama, evidencijama, obračunima — kojima
se faktično stanje upoređuje sa optimalnim projektiranim stanjem;
— specijalna metoda operativnog istraživanja, koja se temelji na ekipnom
istraživanju kompleksnog karaktera pri čemu se redovito postavlja matematski
najracionalniji model za stanovitu radnju ili posao a zatim stvarna radnja ili
posao konkretnim mjerama što više približava najracionalnijem modelu; pri
njoj se iskorišćava linearno programiranje i si.;
— specijalne metode nauke o radu, odnosno naučne organizacije rada, koje
se odnose: na studij teka rada, studij radnih pokreta, studij vremena (hronometrijske,
statističke (metode trenutačnih zapažanja); mjerenje utroška kalorija,
procjenu stupnja normalnosti rada; procjene radnih mjesta i radnih osoba, stimulativnu
unutrašnju raspodjelu osobnih dohodaka; na studij normativa radne
snage, energije i materijala; na studij kapaciteta oruđa za rad; u vezi s radnom
snagom — na metodu proučavanja i osiguranja zaštite pri radu, metodu perspektivnog
i operativnog planiranja potreba za stručnim kadrom, metodu planiranja
obrazovanja kadrova, metodu uvođenja radnika na radna mjesta, metodu
oblikovanja međusobnih ljudskih odnosa; u vezi s predmetom rada — na metodu
što boljeg iskorištenja predmeta rada, metodu proučavanja i oblikovanja
proizvoda; u vezi s oruđem za rad — na metodu proučavanja mogućnosti obimnije
upotrebe i poboljšanja iskorištenja alata, šablona, raznih pomagala pri
radu, strojeva i postrojenja, metodu poboljšavanja i ocjene održavanja; u vezi
s objektivnim uvjetima — na metodu optimalnog iskorišćivanja datih prirodnih
i zatečenih umjetnih uvjeta putem prikladne organizacije pogonskog vremena
i radnih smjena, metodu proučavanja i poboljšavanja tzv. fizičke i psihološke
radne atmosfere (sredine); u vezi s međusobnim odnosom činilaca proizvodnog
procesa — na metodu izbora racionalnog oblika proizvodnog procesa
i kretanja predmeta rada, racionalnog takta kretanja predmeta rada odnosno
ritma proizvodnje i optimalne serije, metodu proučavanja i poboljšanja unutrašnjeg
transporta, metodu organizacije tekuće proizvodnje a posebno po lančanom
sistemu rada, metodu standardizacije predmeta rada i proizvoda, oruđa
za rad, tehnoloških i radnih postupaka, metodu proučavanja racionalnosti rasporeda
sredstava proizvodnje u prostoru procesa, metodu mjerenja i praćenja
proizvodnosti živog rada;
— specijalne metode ekonomike proizvodnog procesa, koje obuhvaćaju:
utvrđivanje finacijskih normativa, kalkulacije; obračune po ekonomskim i obračunskim
jedinicama, djelatnostima te za cjelinu radne organizacije; sisteme
pokazatelja za praćenje stanja i privrednih tokova, uvjeta privređivanja, uspje