DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 14     <-- 14 -->        PDF

ha privređivanja (posebno ekonomičnosti i rentabilnosti) i raspodjele; analize
s usporedbama s planom, u vremenu i prostoru; odabiranje najpovoljnije lokacije
pogona, odabiranje optimalne varijante investicijskih ulaganja i izrađivanje
investicijskih programa; odabiranje obujma tj. količine i asortimana proizvodnje
koji je optimalno prilagođen sirovinskoj bazi i tržištu; i si.;


— specijalne metode ekonomike narodne i svjetske privrede, koje obuhvaćaju:
upoznavanje kapaciteta sirovinske baze, upoznavanje mogućnosti pribavljanja
potrebne radne snage; istraživanje tržišta, istraživanje trendova razvitka;
i si.
Za svaku od navedenih specijalnih metoda treba radna organizacija u perspektivi
da razradi specijalnu metodologiju (poslovnik), prilagođen datim
vrstama proizvodnje, sistemu organizacije procesa, snabdjevenosti poduzeća
kadrovima i si. Tim metodologijama trebaju ovladati ne samo pojedini inženjeri,
tehničari, ekonomisti i analitičari, nego u mjeri potrebnoj za provjeru poboljšanja
proizvodnosti živog rada i ekonomičnosti i svi stručni kadrovi te članovi
organa radničkog samoupravljanja.


To je potrebno stoga što će u perspektivi biti sve teže otkrivati unutrašnje
rezerve. Njih ne će biti više moguće otkriti jednostavnim zapažanjem i putem
prijedloga neposrednih proizvođača, poslovođa, rukovodilaca pogona, pojedinih
tehničara, inženjera, ekonomista, referenata i šefova pojedinih službi (naročito
pripremnog odjela, analitičkog odjela, odjela za unapređenje proizvodnje, odjela
za racionalizaciju, računovodstva) pa i organa radničkog samoupravljanja. Njih
će trebati sistematski obuhvatiti putem objektivnih naučno-istraživačkih metoda,
koje će primjenjivati mnogi pojedinci i posebna odjeljenja u radnim organizacijama.
Zbog boljeg sprečavanja djelovanja pojave »profesionalnog sljepilQ«.
uvijek će dobro doći i suradnja s vanjskim istraživačima i za to specijaliziranim
organizacijama; no, njihova će se prvenstvena uloga sastojati u izobrazbi stručnjaka
i radnika za usvajanje navedenih metoda i u suradnji pri istraživanjima,
jer je front potrebnih kontinuiranih istraživanja toliko golem da ga praktički
ne mogu efikasno obuhvatiti takvi vanjski istraživači i specijalizirane ustanove.


Budući da je svaki organizam, pa i radna organizacija, u pravilu vrlo kompleksan
i složen — zasad će biti potrebno najprije odabrati i izlučiti glavn e
pojave, područja, uzroke i nosioce, tj. nalazišta unutrašnjih sakrivenih rezervi
u radnoj organizaciji. Zatim će trebati ta glavn a nalazišta podvrgnuti odnosnim
navedenim metodama konkretnog istraživanja, da bi se objektivno utvrdilo
stanje, unutrašnje rezerve i mjere za njihovo aktiviranje. Sve to treba utvrditi
konkretno ne samo kvalitativno već i kvantitativno, i to naturalno i vrijednosno,
ekonomski i financijski. Pritom je potrebno uporediti sadašnje i buduće adekvatne
pokazatelje; oni će biti i predmet praćenja u razdoblju proizvodnog
pokusa, pa i kasnije u toku redovne proizvodne prakse.


Da bi se to uspješno izvršilo, potrebno je izvršiti određene opće i posebne
predradnje.


Opće predradnje već su izvršili državni organi i druge institucije. Savezno
izvršno vijeće donijelo je rješenje o Komisiji saveznog izvršnog vijeća za radno
vrijeme (vidi izvore pod tač. 26.) a ta kcmisiia odnosne preporuke radnim organizacijama,
tj. informaciju, zabilješku i zaključak (vidi izvore pod tač. 23., 24.
i 28.). Jugoslavenski zavod za produktivnost rada publicirao je uputstvo za
uvođenje skraćenog radnog vremena radnika i uputstvo o praćenju rezultata
rada pri tome (vidi izvore pod tač. 10. i 11). Savezni sekretarijat za rad, Cen