DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 15     <-- 15 -->        PDF

tralno vijeće Saveza sindikata Jugoslavije i Savezna privredna komora međusobnim
sporazumom objavili su jedinstvene pokazatelje uvjeta privređivanja,
poslovneg uspjeha i raspodjele (vidi izvore pod tač. 27.). Neke su privredne
organizacije zajedničkim dogovorom utvrdile i druge (specifične) pokazatelje;
npr. poduzeća »Maglić«, »Sebešić«, »Janj« i »FŠOD Igman« u SR Bosni i Hercegovini
(vidi izvore pod tač. 13.).


Posebne predradnje obuhvaća konkretni elaborat, koji za jedan ili više dijelova
ili cjelinu poduzeća sastavljaju određene komisije, pošto su utvrdile stanje,
unutrašnje rezerve i mjere za njihovo aktiviranje te ustanovile dosadašnje i
buduće iznose odabranog sistema pokazatelja. Taj elaborat je temelj informiranja
čitavog radnog kolektiva, njegovih organa radničkog samoupravljanja,
općinske skupštine i republičkog sekretarijata za rad te — naknadnog aktiviranja
otkrivenih rezervi.


Aktiviranje otkrivenih rezervi treba posebno pripremiti i zatim
provesti putem organizacijsko-tehničkih mjera


Pripreme za aktiviranje otkrivenih rezervi obuhvaćaju:


— predviđanje reperkusija koje će ono izazvati;
— predviđanje odnosnih usklađivanja koje će trebati preduzeti;
— stvaranje potrebnih preduvjeta;
— pripremu čitavog radnog kolektiva, naročito odnosnih rukovodilaca,
kontrolora, evidentičara.
Provedbene organizacijsko-tehničke mjere obuhvaćaju:


— uvođenj e popravljenih ili novih radnih i poslovnih postupaka, odnosno
metoda rada (suvisli niz postupaka); to se vrši putem prethodnih pokusa
i postepeno (po dijelovima poboljšanja ili po dijelovima poduzeća), što smanjuje
riziko, povećava preglednost, olakšava provođenje promjena i usvajanje novih
načina rada; da se to osigura, potrebno je sastaviti tačan program uvođenja
(promjene, područja, pripreme, izvršioci, rokovi, evidentičari i analitičari) i ako
se on provodi na više područja treba utvrditi potrebnu komisiju stručnjaka
koja će o tome štabnim načinom voditi brigu;
— probn i ra d na temelju već uvedenih popravljenih ili novih radnih
i poslovnih postupaka, odnosno metoda rada; on se obično vrši u toku tri mjeseca
da bi se učvrstile nove radne navike; ostvaruje se pod rukovodstvom redovnih
operativnih rukovodilaca i navedene komisije s naročitom svrhom da se
osigura ispravna odnosna evidencija — kako bi se mogao donijeti pouzdan zaključak
o racionalnosti probnog rada i umjesnosti prelaza na takav redovni rad;
— redovni rad, tj. tekuće vršenje već usvojenih poboljšanih
načina rada pod redovnim operativnim rukovodstvom uz postepeno odumiranje
navedene komisije;
— stalno praćenje i kritičke analize izabranog sistema adekvatnih
pokazatelja, iz kojih treba utvrđivati prednosti i mane nove organizacije
u fazama uvođenja, probnog i redovnog rada u cilju njezinog stalnog poboljšavanja
i objektivnog informiranja kolektiva (putem organiziranih diskusija,
zidnih nevina, prikazivanja primjera, savjetovanja, anketa i si.);
— kontrole (znanja, volje, uvjeta), dopune, koordinacijske
zahvat e i si. u fazama uvođenja, probnog i redovnog rada koji imaju cilj što
veće usavršavanje, pojednostavljenje, usklađenje, organizacijsku uraslost poboljšanih
načina rada i poslovanja.
377