DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Pri tom je posebno važna faza uvođenja racionaliziranih i novih načina
rada i poslovanja. Svako uvođenje racionalizacija i si. predstavlja za kolektiv
dodatni napor kršenja starih navika, kritike dosadašnjeg vlastitog rada i si.
Stoga treba biti temeljito pripremljeno, organizirano, praćeno te s mnogo takta
i strpljenja objektivno tumačeno kolektivu — sve dotle dok ga ponavljanjem
konačno potpuno usvoji. U vezi s time — dobro je da racionalizirani postupci
olakšavaju i pojednostavnjuju rad, da se usvajaju postepeno, da bogate stručnost
i ugled izvršilaca, da im omogućuju povišenje osobnih dohodaka (Pogačnik,
vidi izvor 21.).


No — i sve druge navedene organizacijsko-tehničke mjere moraju također
biti temeljito pripremljene i organizirane, jer tek navedena njihova cjelina osigurava
trajno aktiviranje otkrivenih rezervi u radnoj organizaciji.


PROBLEMATIKA UVOĐENJA 42-SATNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA
RADNIKA U SUMSKO-PRIVREDNIM ORGANIZACIJAMA


Odnosne specifičnosti i vrste radova, kišni dani te glavne karike i poteškoće


Šumsko-privredna organizacija obuhvaća redovito nekoliko matičnih šumarskih
i nekoliko izvanmatičnih nešumarskih djelatnosti.


Prema tome, problem 42-satnog tjednog radnog vremena radnika u šumsko-
privrednoj organizaciji treba tretirati heterogeno, tj. s obzirom na specifičnosti
u prvom redu osnovnih matičnih a zatim u drugom redu ostalih i
sporednih izvanmatičnih djelatnosti.


U šumsko-privrednoj organizaciji redovito su osnovne matične djelatnosti
iskorišćivanje šuma i šumsko-kulturni radovi. Pri rješavanju problematike
uvođenja 42-satnog tjednog radnog vremena radnika — treba posvetiti naročitu
pažnju djelatnosti iskorišćivanja šuma, jer ona redovito upolšljava glavninu
radnika i ostvaruje glavninu osobnih dohodaka, akumulacije i ukupnih prihoda
šumsko-privredne organizacije!


Te djelatnosti ostvaruju se u šumsko-privrednoj organizaciji pod ovim specifičnim
uvjetima:


— na otvorenom prostoru, pod neposrednim utjecajem atmosferskih prilika;
— redovito na velikim prostranstvima putem grupa od nekoliko radnika,
koje rade udaljeno jedna od druge;
— radna snaga u administraciji i terenskim režijskim poslovima stalnog
je karaktera, a ona koja vrši fizičke radove dijelom je stalna, a dijelom sezonska
i povremena (domaća radna snaga povremeno nezaposlena u poljoprivredi —
sama ih sa svojom radnom stokom);
— plaćanje te radne snage vrši se pretežno po učinku (normi, akordu), po
vremenu (satnici) i kombinirano; npr. u Šumskom gospodarstvu Sisak 66% po
učinku, 13% po vremenu, 21% kombinirano;
— radno vrijeme pri plaćanju po učinku se uopće ne kontrolira niti se
racionalno može u praksi kontrolirati širom prostranih šuma uz relativno mali
broj poslovođa (naročito ono domaće radne snage!); radno vrijeme koje se plaća
po vremenu više-manje se kontrolira, a isto tako i ono koje se plaća, kombinirano
(po vremenu a dodatna zaduženja posebno), tj. one radne snage koja je
zaposlena na postrojenjima i pri mehaniziranom oruđu za rad privredne organizacije
(šumske željeznice, kamioni, žičare i si.);