DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ćaja, građevinarstva, poljoprivrede, trgovine itd.) na snazi skraćeno 42-satno
tjedno radno vrijeme — to će djelovati na takve šumske radnike ili da fluktuiraju
u ta druga poduzeća ili da i oni kao šumski radnici rade jednako
-dugo kao i ostali radnici. Vjerujemo da će šumsko-privredne organizacije
uspjeti dotle da poprave radne uvjete šumskih radnika (stalni kadar šumskih
radnika, šumske nastambe, higijensko-tehnička sredstva zaštite pri radu, stimulativnija
unutrašnja raspodjela osobnih dohodaka znatno višeg nivoa od
dosadašnjeg, prevoz na udaljenija radilišta i s radilišta, mehanizacija napornih
šumskih radova, obrazovanje šumskih radnika i si.) i tako suzbiju navedenu
fluktuaciju radne snage koja će tada spontano raditi u šumi jednako dugo
kao i u drugim poduzećima. Pritom ne treba izgubiti s vida da se šumski
radnik nužno zadržava u šumi duže od normalnog radnog vremena, što je
specifično povezano s karakteristikama šumskog rada, ah efektivno radno
vrijeme ne treba da se razlikuje u cijelosti od onog u industriji i drugdje; s
druge strane šumski radnik dobiva naknadu za vrijeme nerada uzrokovanog
vremenskim nepogodama (kiša, mećava i si.) i često kao stanovnik sela, mahom
potekao od poljoprivrednog proizvođača, osjeća posebnu naklonost za rad na
otvorenom, u šumi.


Na temelju svega što smo naveli vidi se da zasad u šumskim uvjetima


dolazi tek ograničeno u obzir skraćivanje prosječnog tjednog radnog vremena
radnika pri onim radovima koji se plaćaju po jedinici radnog učinka, a kojima
se radno vrijeme ne da kontrolirati pa ni odrediti! Pri npr. Šumskom gospodarstvu
Sisak ti radovi obuhvaćaju 66´%.
Naprotiv — to dolazi u obzir pri svima onim radovima koji se plaćaju


po radnom vremenu (tj. putem satnica) radnika, koje se dade kontrolirati i
odrediti, tj. pri administraciji, pri grupnim ručnim šumsko-kulturnim radovima
i si., pri režijskom terenskom osoblju direktno vezanim uz proizvodnju,
djelomično pri pomoćnom osoblju u režiji, pri radovima u pomoćnim radionicama.
Pri npr. Šumskom gospodarstvu Sisak ti radovi obuhvaćaju 13%!
Napokon — dosadašnje radno vrijeme radnika treba ostati u načelu nesmanjeno
za one radove koji se vrše uz pomoć ili u neposrednoj vezi sa mehaniziranim
oruđem za rad šumsko-privredne organizacije (transporta i šumsko-
kulturnih radova) — prema tome za te radove treba pri općem skraćivanju
48-satnog na 42-satni radni tjedan osigurati plaćanje po 1 sat prekovremenog
rada (više nego li dosad!) dnevno u godišnjem prosjeku. Izuzetak
čine oni radovi koji se vrše uz pomoć takvih mehaniziranih oruđa za rad
šumsko-privredne organizacije koja se ne upropašćuju kada njima rade dvije
ih više grupa radnika naizmjenično (točila, žičare, šumske željeznice i si.), pa
je pri njima moguće zavesti skraćeno 42-satno tjedno radno vrijeme radnika
u godišnjem prosjeku uz istodobno upoišljivanje ma i djelomično dodatnih radnika
te utvrđivanje radnih dana (smjena) i radnika »skakača«, analogno kako
se to običava raditi u industrijama sa svakodnevnom jednom radnom smjenom.
Pri npr. Šumskom gospodarstvu Sisak ti jedni i drugi radovi obuhvaćaju 21%!
Uostalom — ima šumskih predjela u SFRJ-i, gdje se godišnje Šumskim
radnicima zbog vremenskih nepogoda plaćaju naknade za nerad uslijed više
sile u obujmu od toliko dana -— da u preostalim radnim danima radnici i ne
mogu toliko raditi, da postignu godišnji prosjek od 7 sati dnevnog radnog
vremena, a nekmoli od 8 sati dnevnog radnog vremena! Znači — u tim predjelima
i dosa d je šumski radnik u godišnjem prosjeku ostvarivao krać e


383