DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 22     <-- 22 -->        PDF

radno vrijeme od tjedno 48 radnih sati, pa i 42 radna sata!!! Gdje se utvrde
takvi slučajevi — po našem mišljenju ne dolazi zasad u obzir nikakva akcija
za skraćenjem ionako prekratkog dosadašnjeg radnog vremena (uslijed više
sile). O tom problemu trebaju u najskorije vrijeme nadležni organi izdati
shodne odredbe i uputstva, koja će biti mjerodavna za našu praksu.


Na primjer: Benić (vidi izvor 2.) je na temelju meteoroloških podataka
za duže razdoblje utvrdio da u toku radnih dana godine ima svega dana prekida
rada zbog nevremena u Gorskom Kotaru 103, u Liki 80, u Baniji-Kordunu
75, u Slavoniji 65, tj. u prosjeku tih područja SR Hrvatske 81 radni
dan prekida rada zbog nevremena. Prema Beniću »kao prekide rada smatramo
dane s oborinom iznad 10 mm, a djelomično s 25% i kišne dane s oborinom
iznad 1 mm, te u zimi sa 50% i dane s vijavicom kada najviša dnevna
temperatura ne prelazi 0´°C«. Prema istom autoru, prema tome, preostaje
dana za stvarni rad godišnje u Gorskom Kotaru 201, u Liki 224, u Baniji-
Kordunu 229, u Slavoniji 239, tj. u prosjeku tih područja SR Hrvatske 223
dana za stvarni rad.


Prema tome, možemo dalje izračunati ove podatke:


Satovi za stvarni rad Potrebni satovi stvarnog


dnevnog rada


za ostvarivanje svega


Dani za uz 8-satni uz 7-satni 305 8 = 305 7 =
Područj e stvarni dnevni rad dnevni rad = 2440* = 2135*
rađ radnih sati
uz 48-satni uz 42-satni
radni tjedan radni tjedan


godišnje


Gorski Kotar
Lika
Banija-Kordun
Slavonija
201
224
229
239
1608
1792
1832
1912
1407
1568
1603
1673
12.14
10,89
10,66
10,21
10,62
9,53
9,32
8,93
Prosjek 223 1784 1561 10,94 9,57
GRANIČNI UVJETI:
271,1 2168,88 9,00
237,2 1660,54 9,00


* Industrijski i drugi radnici imaju godišnje mogućih za stvarni rad (365 kalendarskih
dana minus 60 dana nedjelja i u Jugoslaviji određenih praznika) 305 dana;
ti dani im služe za stvarni rad te za odsustvo s rada zbog godišnjeg odmora, dopusta,
bolesti i si.; pri 48-satnom radnom tjednu ti dani predstavljaju potencijalnih
(305 8 =) 2440 sati godišnje u navedene svrhe, a pri 42-satnom radnom tjednu
oni predstavljaju potencijalnih (305 7 =) 2135 sati godišnje u navedene svrhe.
Stalni šumski radnici trebaju usprkos manjem broju radnih dana prikladnih za
stvarni rad u šumi imati godišnje također 2440 sati odnosno 2135 sati u navedene
svrhe, pa stoga trebaju ostvarivati duže radne smjene u tim danima prikladnim za
šumski rad.
U gornju svrhu nije moguće polaziti od godišnjeg broja planskih (normativnih)
dana stvarnog rada, npr. od (365 kalendarskih dana minus 60 nedjelja i praznika
minus 20 dana godišnjeg odmora minus 10 dana dopusta i bolesti) 275 dana te 2200
odnosno 1925 sati godišnje, jer u načelu svi radnici mogu godišnje odmore, dopuste,
bolovanja i si. ostvarivati i u dane prikladne za šumski rad a ne ostvaruju ih ni
istodobno ni samo u toku dana kiša i nevremena (na slučajni preskok!). .