DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 24     <-- 24 -->        PDF

sati — proizlazi da oni dosad nisu radili prosječno godišnje 48 sati tjedno,.
kao drugi radnici. Analogno, budući da oni do sad nisu radili u Gorskom
Kotaru ni prosječno 10,62 sati, u Liki 9,53 sati, u Baniji-Kordunu 9,32 sati,
u Slavoniji 8,93 sati, tj. u prosjeku tih područja prosječno 9,57 sati — proizlazi
da oni dosad nisu radili prosječno godišnje ni 42 sata tjedno, koje se
radno vrijeme u posljednje vrijeme postavlja kao cilj za sve radnike SFRJ-e,


— Ako za godišnje dane kad je moguć stvarni rad u šumi uzmemo maksimalno
prosje k od 9,00 sati dnevnog rada šumskog radnika, granični
uvjeti za ostvarenje prosječno u godini 48-satnog tjednog radnog vremena su
oni pri kojima ima godišnje najmanje 271,2 dana u kojima je moguć stvarni
rad u šumi; a granični uvjeti za ostvarivanje prosječno u godini 42-satnog
tjednog radnog vremena su oni pri kojima ima godišnje najmanje 237,2 dana
u kojima je moguć stvarni rad u šumi. Prema podacima tablice vidi se da
te granične uvjete ne ispunjava ni Gorski Kotar, ni Lika, ni Banija — Kordun,
ni Slavonija — osim za 42-satno tjedno radno vrijeme — ni prosjek tih područja
SR Hrvatske.
S obzirom na teškoću šumskog rada, pa redovito i udaljenost šumskih
radilišta od prenoćišta šumskih radnika — smatramo da je prosječn i
9-satni rad u danima kada je moguć stvarni rad u šumi maksimalno dnevnoradno
vrijeme prema psihofiziologiji rada.


To temeljimo na ovome:


— prema psihofiziologiji rada granica trajnog učinka (Dauerleistungsgrenze),,
tj. trajnog trošenja energije čovjeka, u prosječnom radnom danu, utvrđena nekonvencionalno
sa 4800 kcal; od toga otpada
1700 kcal na osnovnu potrošnju
600 kcal na slobodno vrijeme i odmor


2500 kcal na rad /Berufsarbeit (odatle BAkcal)/;
pri tim BAkcal za rad u radnom danu treba napomenuti da se smatra da na normalni
učinak dnevnog rada otpada 2000 kcal (prosječno 4,17 kcal/min) a na prosječni
učinak dnevnog rada (kada se plaća po učinku, prema B a r n e s u, vrši se sa
125% stupnja normalnosti tempa rada) otpada 2500 kcal (prosječno 5,2 kcal/min);
(sve to vidi u izvorima pod tač. 9., str. 26.);


— granice za prolazno prekoračenje nalaze se oko 3500 kcal po radnom danu,
oko 600 kcal po radnom satu i oko 25 kcal po radnoj minuti; proširivanje vremena
izjednačavanja još je sporno, ali se pretežno smatra da se pri radovima na
otvorenom prostoru (u prirodi) može protegnuti najviše do čitave radne godine;
(sve to vidi u izvorima pod tač. 8. str. 125.);
— pri radovima na sječi i izradi stabala u iskorišćivanju šuma, koji u toj djelatnosti
traže najviše radne energije (izuzevši u planinama nužnih vrlo teških transportnih
radova), neovisno jedan od drugoga Leyendecker i Kaminsky
utvrdili su sa bitnim podudaranjem ove prosjeke za dnevni red:
Prosječno sječno stablo ima Utrošak energije u
Vrst drveća krupnog drva (iznad 7 cm BAkcalinin
debljine) s korom u m3
bukva iznad 0,5 5,5
0,11 do 0,5 5,1
smreka iznad 0,5 5,6 do 6,0


0,11 do 0,5 5,5 do 5,7
odatle kao prosječn i utrošak energije može se uzeti 5,5 (sve to vidi u literaturi
tač. 19. i 9., str. 27);


— pri ostalim radovima u šumarstvu uzima se kao prosjek 3,3 BAkcal/min
(ibidem);
— prema tome, ako se uzme da stalni šumski radnik i kod nas u toku godine
— kao i u Zapadnoj Njemačkoj (ibidem 9) — radi oko 42,7"/o ostale radove (taj