DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 25     <-- 25 -->        PDF

bi postotak trebalo za naše uvjete posebno utvrditi), njegov prosječni radni dan
u godini traži trošenje energije stalnog šumskog radnika za rad u iznosu od
(0,427 3,3 + 0,573 5,5 = ) 4,56 BAkcal/min; to znači za 7 sati rada dnevno 1915
BAkcal, za 8 sati rada dnevno 2189 BAkcal, za 9 sati rada dnevno 2462 BAkcal;
to pak znači, prema normalnom trošenju energije radnika za rad dnevno 2000
kcal, da se stalni šumski radnik uz 7 sati rada dnevno napreže približno normalno
(faktično za 4,25´%) niže od normale), uz 8 sati rada dnevno za 9,5´Vo više od normale,
a uz 9 sati rada dnevno za 23,lB/o više od normale; prema granici trajnog
učinka od 2500 kcal za dnevni rad, to pak znači da se stalni šumski radnik uz 7
sati rada dnevno napreže za 23,4,(Vo niže od granice, uz 8 sati rada dnevno za 12,5´,´»
niže od granice, a uz 9 sati rada dnevno približno na nivou granice trajnog učinka
(faktično za l,52n/o niže od granice);


— prosječni radnik u toku godine, na pr. u industriji, raspolaže sa (365 kalendarskih
dana minus 60 dana nedjelja i u Jugoslaviji određenih praznika) 305
dana za rad te odsustvo s rada zbog godišnjeg odmora, dopusta, bolesti i si.; pri
42-satnom radnom Ijednu i stalni šumski radnik treba u toku godine raspolagati
sa (305 7 =) 2135 sati za rad te odsustvo s rada zbog godišnjeg odmora, dopusta,
bolesti i si.; prema tome za normalni godišnji rad svakom prosječnom radniku
stoje na raspolaganju godišnje (305 2000 =) 610.000 BAkcal; prema tome godišnji
rad na nivou granice trajnog učinka traži (305 2500 =) 762.500 BAkcal; da
bi stalni šumski radnik u toku godine bio normalno opterećen radom, prema navedenom
on bi trebao godišnje ostvariti 318,53 radnih dana uz 7 sati dnevnog
rada, odnosno 278,66 radnih dana uz 8 sati dnevnog rada, odnosno 247,77 radnih
dana uz 9 sati dnevnog rada; da bi pak stalni šumski radnik u toku godine bio
opterećen radom na nivou granice trajnog učinka, prema navedenom on bi trebao
godišnje ostvariti 398,17 radnih dana uz 7 sati dnevnog rađa, odnosno 348,33 radnih
dana uz 8 sati dnevnog rada, odnosno 309,71 radnih dana uz 9 sati dnevnog
rada; ako stalni šumski radnik zbog dana kiša i nevremena radi po 9 sati u danima
prikladnim za stvarni rad, pa prema 48-satnom radnom tjednu u godini radi
graničkih 271,1 dana, on za rad u toku godine utroši svega 667.473 BAkcal —
dakle za 9,4L1/o više od normalnog, a za 12,5´Vo niže od granice trajnog učinka; ako
pak stalni šumski radnik zbog kiša i nevremena radi po 9 sati u danima prikladnim
za stvarni rad, pa prema 42-satnom radnom tjednu u godini radi graničnih
237,2 dana, on za rad u toku godine utroši svega 584.036 BAkcal — dakle za 4,3´°/.->
niže od normale, a za 23,4´Vo niže od granice trajnog učinka;


— odatle zaključujemo: kada stalni šumski radnik u radnom danu radi 9 sati


— u tom se radnom danu napreže približno na nivou granice trajnog učinka,
dakle previše ; ali u toku čitave godine — kada pri 42-satnom radnom tjednu
ima godišnje mogućih 2135 sati za stvarni rad te odsustvo s rada zbog godišnjeg
odmora, dopusta, bolesti i si. (kao i industrijski radnik u toku 305 radnih dana po
7 sati dnevnog rada) — on se napreže na nivou znatno nižem od granice trajnog
učinka, dapače neznatno nižem i od normalnog godišnjeg radnog naprezanja, dakle
približno normalno; prema tome 9-satno dnevno radno vrijeme stalnog
šumskog radnika u toku 2135 sati za stvarni rad te odsustvo s rada zbog godišnjeg
odmora, dopusta, bolesti i si. možemo smatrati maksimalnim dnevnim radnim
vremenom normalnim u toku čitave godine;
— sezonski i povremeni radnik u radovima šumarstva, kao i stalni šumski
radnik, redovito će u sezonama (tromjesečjima i si.) kada radi na radovima sječe
i izrade šumskih proizvoda (za oko 2TVo) premašiti normalno naprezanje i približiti
se granici trajnog učinka; (uporedi izvore pod tač. 9., str. 27.); no, budući
da u drugim sezonama na radovima izvan šumarstva (koji su u pravilu lakši ođ
radova u šumarstvu) troši redovno manje kalorija nego slalni šumski radnik —
ni za njega ne će biti trajno štetan 9-satni dnevni rad u šumi u danima koji su
prikladni za stvarni rad u šumi, ukoliko vodi pritom računa o graničnom broju
od 237,2 dana stvarnog rada godišnje;


— navedeni podaci su orijentacijski, ali smatramo da zasad mogu dobro poslužiti
u našim uvjetima u navedenu svrhu.
Napominjemo, da smo na temelju utvrđenih s obzirom na dnevno svijetlo
mogućih prosječnih dnevnih efektivnih radnih vremena u šumskom radu
sjeverne Njemačke za mjesece X, XI, XII, I, II, III (vidi literaturu pod tač.


8. str. 89.) utvrdili za čitavo to zimsko razdoblje u tim uvjetima da presjek
387