DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 26     <-- 26 -->        PDF

moguće dnevne radne smjene izncsi 9,25 sati. U južnoj Njemačkoj šumski
rad može da se vrši oko jedan sat duže (ibidem), dakle i u Jugoslaviji najmanje
sat duže. Odatle možemo zaključiti da je 9-satna dnevna radna smjena
u Jugoslaviji — naročito u prosjeku čitave godine — s obzirom na dnevno
svijetlo potpuno ostvariva.


Nema sumnje da u SFRJ-i ima mnogo šumskih područja u kojima ima
viš e radnih dana u kojima se može stvarno vršiti rad u šumi od gra nično
g broja 237,2 takvih dana za ostvarenje u godini prosječnog 42-satnog
radnog tjedna šumskog radnika. S druge strane nema sumnje da bolja opremljenost
šumskih radnika nepropusnim kišnim pelerinama, nepropusnim
cipelama i si. te šumskih radilišta skloništima od kiše, vjetra i studeni te si
putem posebnih istraživanja može dovesti i do pooštrenja kriterija za radne
dane prekida rada zbog nevremena, a to znači i do stanovitog smanjivanja
broja takvih dana .. . Svakako je simptomatično što se u Zapadnoj Njemačkoj
u publikaciji Instituta za šumarsku nauku o radu (Institut für forstliche
Arbeitswissenschaft (Iffa) — Reinbek bei Hamburg) u tipičnom primjeru navodi
svega samo 9 kišnih dana godišnje, iako je ta država sjevernije od
Jugoslavije (vidi izvore pod tač. 9., str. 27.).


Na koncu ističemo, da upravo pri šumskim gospodarstvima koja imaju
manje dana za stvarni rad u toku godine od odnosnog graničnog broja takvih
dana — treba poduzeti sve da se šumski radnici mogu zaposliti barem
u toku graničnog broja dana u godini, pa makar ne gledajući na nedjelje i praznike
u kojima je mogući stvarni rad u šumi (analogno kao radnici u industrijskim
pogonima sa svakodnevno jednom radnom smjenom, pa i u kontinuiranoj
tzv. procesnoj kemijskoj industriji) pa makar upošljivajući šumske
radnike na radovima drugih pa i industrijskih djelatnosti šumsko-industrijskog
kombinata i si.; treba nastojati da se putem ma i dodatnih radnika
te utvrđivanja radnih dana (smjena) i radnika »skakača« iskoriste svi dani
u godini u kojima je moguć stvarni rad u šumi; iako za njih nije aktualno
skraćivanje tjednog radnog vremena u godišnjem prosjeku, ipak i u tim
šumskim gospodarstvima, dapače naročito u tim šumskim gospodarstvima,


treba odlučno prići aktiviranju svih rezervi putem podizanja proizvodnostiživog rada, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja.


Da se sv e to omogući, kako pri onim šumsko-privrednim organizacijama
koje imaju prirodne uvjete za skraćenje dosadašnjeg radnog vremena šumskih
radnika tako i pri onim šumsko-privrednim organizacijama koje nemaju
tih prirodnih uvjeta, potrebno je sv e radove unaprijediti, i to tako da se
podign e njihova proizvodnost živog rada i ekonomičnost putem racionalizacije
rada, njihova rentabilnost putem racionalizacije proizvodnje (produženje
pogonskog vremena), a po potrebi i rentabilnost novouloženih sredstava
putem mehanizacije radova.


Koje se karike o racionalizacijskom naporu predviđaju? Ove:
a) osiguranje pripreme proizvodnje u šumskim gospodarstvima, i to —
tehničke, tehnološke, organizacijske i ekonomske — u analogiji onih koje se
ostvaruju u najnaprednijim npr. industrijskim poduzećima;
b) uvođenje tehničkih normi i normativa u šumskim gospodarstvima, a
to znači izrađivanje jugoslavenskih sistema općih diferenciranih tehničkih
normi i normativa za radove u šumarstvu (putem instituta, zavoda i fakulteta
šumarskog karaktera), izučavanje i postavljanje dovoljnog broja normiraca