DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 28     <-- 28 -->        PDF

mljenosti tražeći potrebno tehničko drvo bolje kvalitete, a drvo sitnih dimenzija
i slabe kvalitete nužno prati te kvalitetnije Sortimente pa zbog previše
udaljenih sjecišta nije opravdano da tereti šumsko-privrednu organizaciju;


k) smanjivanje ostalih utrošaka materijala do racionalne granice, suvišnih
službenih putovanja, amortizacije osnovnih sredstava i kamata (otuđivanjem
nekorištenih i dotrajalih sredstava, skraćivanjem ciklusa proizvodnje,
bržim obrtanjem obrtnih sredstava i si.) i ostalih suvišnih troškova poslovanja;


1) usavršavanjem sistema stimulativne unutrašnje raspodjele čistog prihoda
i osobnih dohodaka putem samostalnih pogona (naročito u kombinatima i
polukombinatima), ekonomskih i poslovnih (obračunskih) jedinica;


m) osiguranje praćenja proizvodnosti živog rada i ekonomičnosti na svakom
radilištu za svaku radnu operaciju.
To je u šumarstvu teško izvršiti odnosno uvesti, a pogotovu nemoguće
u kraće vrijeme, iz ovih razloga:


— Radi se u prostranim šumama, često putem međusobno udaljenih manjih
radnih grupa, bez neposrednog nadzora i pomoći, pa i evidencije sa strane
relativno malobrojnih poslovođa-poentera.


— Pripreme rada u šumskim gospodarstvima takoreći jednostavno nema;
tehnička, tehnološka, organizacijska i ekonomska priprema je negirana spontanim
prakticizmom, koji često vrše šumski radnici a redovito s malim učešćem
ili bez učešća šumarskih inženjera i tehničara; u praksi se vrlo rijetko
primjenjuju konkretne tehničke radne norme i normativi materijala.
— Šumski alat u nas nije standardiziran; škole, centri i seminari za obrazovanje
šumskog radnika premalo posvećuju pažnju obuci u optimalnom standardiziranom
šumskom radu.
— Šumski radnici redovito nisu obučeni ispravnom udešavanju i njezi
ručnog alata; oni nemaju za to prikladnih mjerila; nisu ni obučeni u optimalnim
radnim postupcima.
— Svaki šumski radnik, vršeći radove koji se plaćaju po jedinici radnog
učinka, dolazi na šumski rad i odlazi sa šumskog rada te uzima odmore
— kako želi, spontano; o tome ne postoje nikakve evidencije ni organizirana
disciplina, pa ni pouzdani temelji za praćenje proizvodnosti živog rada.
— Šumarski inženjeri i tehničari ne vladaju svi, niti vladaju dovoljno,
racionalizatorskim znanjem, ni znanjem učitelja rada; mnogi nemaju dovoljno
znanja ni s područja tehničkog normiranja.
— Proizvodni kapaciteti se u našem šumarstvu rijetko utvrđuju; često
se i ne znaju utvrđivati (za traktore u obradi tala, za kamione, šumske željeznice,
animalne zaprege i si.); stoga se često ne odstranjuju uska grla proizvodnje.
— Otkrivanje optimalnog oruđa, optimalne njegove primjene, optimalne
dužine radnog dana, optimalne organizacije odmora u radnom danu — daleko
je lakše npr. u industriji nego li u šumarstvu. To stoga što npr. u industrijskom
konkretnom pogonu vladaju redovito konstantni (ili manjebrojno
različiti) uvjeti rada — pa je moguće sa relativno malo pokusa studijom toka
i vremena rada otkriti optimalnu varijantu. U šumarstvu, naprotiv, radni
uvjeti, npr. u iskorišćivanju šuma — mijenjaju se od jedne do druge radne
površine, pa čak i na istoj površini od sata do sata (vrst drveća, debljina
sječnih stabala, učešće duge oblovine i si.). S time u vezi, svaku varijantu
treba studirati barem desetak dana, da se uzmognu isključiti svi razni uvjeti
390