DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


GODIŠTE 88 RUJAN — LISTOPAD GODINA 1964.


UVJETI I PROBLEMATIKA UVOĐENJA 42-SATNOG RADNOG
TJEDNA RADNIKA U SUMSKO-PRIVREDNIM ORGANIZACIJAMA
I PODUZEĆIMA ZA PRERADU DRVA*)


Prof. đr BRANKO KRALJIĆ


SADRŽAJ


Uvod
Ekonomski temelji raznih putova uvođenja skraćenog 42-satnog tjednog radnog
vremena radnika u radnim organizacijama
Nalazišta sakrivenih rezervi u radnim organizacijama, glavne metode i vršioci
otkrivanja rezervi te njihova aktiviranja


Problematika uvođenja 42-.satnog tjednog radnog vremena radnika u šumskoprivrednim
organizacij ama


Odnosne specifičnosti i vrste radova, kišni dani te glavne ´karike i poteškoće


Dosadašnja iskustva´
Problematika uvođenja 42-satnog tjednog radnog vremena radnika u poduzećima
za preradu drva


Odnosne specifičnosti te glavne karike i poteškoće


Dosadašnja iskustva
Elaborati za prelaz na skraćeno radno vrijeme radnika
Konkretni organizacioni prijedlozi za razmahanje pokreta prijelaza na skraćeni radni
tjedan radnika
I z v o i i
R esu m e


UVOD


Stalnim rastenjem proizvodnih snaga u toku historije, naročito od početka
pojave stroj a,neprestano raste prosječna proizvodnost rada, pa s time u vezi
skraćuje se nužno prosječno radno vrijeme a podiže životni standard. To je
opća zakonitost. Dapače, skraćivanje prosječnog radnog vremena bitna je komponenta
podizanja životnog standarda. Sve veći dio vremena života radnog čovjeka
može biti iskorišten ne samo za odmor od rada, za rekreaciju, nego i za
njegovo vlastito kulturno uzdizanje. Sve više čovjek ne živi da radi, već radi
da živi. Sve se više oslobađa od robovanja prirodi. Ali time mu se povećava
i fizička i intelektualna radna sposobnost kao i nivo njegove opće kulture i
stvara mogućnost za njegovu intenzivniju društveno-političku aktivnost — što
sve izravno i posredno postepeno povećava društvenu proizvodnost rada.


* Ovaj je napis sastavljen po zaduženju primljenom od Predsjedništva Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drv. industrije Jugoslavije. Na VI Plenumu Savezi
inženjera i tehnička*a šumarstva i drv. industije Jugoslavije, održanom 17—19. V
1964. na Tjentištu, autor je održao pred Plenumom predavanje u kojem je dao kratak
izvod iz ovog rada koji je Plenum prihvatio.
365